App icon

Quân Sư Liên Minh Tam Quốc
Nhà phát hành VNG

3 Ngày Đầu Tiên

3 NGÀY ĐẦU TIÊN, TÂN THỦ KHÔNG NÊN BỎ QUA!
Nhiệm vụ:
+ Làm hết nhiệm vụ hằng ngày
+ Làm hết nhiệm vụ Tân Thủ
+ Làm hết nhiệm vụ trong hoạt động mở server mới
Phó bản:
+ Vượt hết phó bản đến cấp độ tối đa có thể vượt
+ Phó bản vừa sức cố gắng vượt đủ sao để lấy quà (có Kim Cương)
+ Mua thêm lượt Thể Lực hoặc chờ nhận miễn phí (10h-12h và 18h-20h)
Nâng cấp:
+ Chắc chắn sẽ thiếu Tướng hành quân nên có Tướng nào cứ nâng Tướng đó để mạnh
+ Đầu tư nâng cấp nhân vật Chúa Công vì chỉ số cơ bản của Chúa Công rất mạnh, cần mạnh hoá để kéo team.
Mở rộng lãnh thổ:
+ Chinh phạt quái ngoại thành để thu nguyên liệu (trang bị, đá cường hoá, …)
+ Chinh phạt đất để mở rộng lãnh thổ, thu lợi tức
Đầu tư:
+ Nạp gói nạp lần đầu lấy Triệu Vân (Tím)
+ Mua túi quà trưởng thành cấp 25
+ Mua thẻ tuần/thẻ tháng
+ Mua quà Tranh Mua Mỗi Ngày của Tân Thủ
Lượt quay miễn phí:
Tận dụng hết các lượt quay item miễn phí trong game:
+ Mỗi ngày có 5 lượt quay tướng thường và 1 lượt quay tướng Cao miễn phí
+ 2 lượt quay kỹ năng
+ 1 lượt quay Kho Báu và 1 lượt quay Mật Tàng
Đăng nhập đều đặn, nhận quà mỗi ngày.
+ Ngày 2 nhận tướng Tím, ngày 7 nhận tướng Cam
+ Báo danh đầy đủ nhận nguyên liệu (30 ngày)
+ Nhận điểm VIP miễn phí để tích VIP6
Mục tiêu cần đạt đến sau 3 ngày:
- Đạt Lv trên 45
- Mở được 3 đội quân, mỗi đội 4 tướng
App icon

Quân Sư Liên Minh Tam Quốc

Cài đặtTải game trên App StoreTải game trên Google Play