App icon

Quân Sư Liên Minh Tam Quốc
Nhà phát hành VNG

Cách tăng Chức Quan

CÁCH TĂNG CHỨC QUAN

Quân Hàm cực kỳ quan trọng bởi sẽ quyết định các điều kiện quan trọng của Chúa Công như: số lượng ô đất quanh thành, số đội quân, số tướng trong đội, lợi tức cơ bản, bổng lộc, ...
 Muốn tăng cấp Quân Hàm cần có điểm Chiến Công, để có thể nhận nhiều điểm Chiến Công nhất có thể, cần thực hiện đủ cách hoạt động sau:
Diệt Quái
- Tiêu diệt quái xung quanh thành, vừa nhận được nguyên liệu còn có điểm chiến công
- Mỗi ngày tối đa 24000 điểm
Đoạt
- Tham gia vào Thành Lâu, tìm các Chúa Công khác và tiến hành tranh đoạt. Thắng trận sẽ nhận từ 1000~1200 điểm, nếu thua chỉ nhận được 600 điểm
- Mỗi ngày nhận tối đa 16000 điểm
- Có thể mua thêm lượt Đoạt
Công Thành
- Khi tham gia tấn công các Thành khác và chiếm được thành sẽ nhận được điểm chiến công khích lệ
- Công càng nhiều càng nhận được nhiều điểm, tuỳ theo đóng góp của bản thân.
Nhiệm vụ Quân Đoàn
- Mỗi ngày hoàn thành các nhiệm vụ cơ bản của Quân Đoàn cũng sẽ có điểm thưởng.
App icon

Quân Sư Liên Minh Tam Quốc

Cài đặtTải game trên App StoreTải game trên Google Play