App icon

Quân Sư Liên Minh Tam Quốc
Nhà phát hành VNG

Cách tăng Kinh Nghiệm

3 BƯỚC TĂNG KINH NGHIỆM
Bước 1:
- Hoàn thành hết những nhiệm vụ hằng ngày và nhiệm vụ chính tuyến
- Hoàn thành nhiệm vụ Tân Thủ (14 ngày)
- Hoàn thành đủ các mốc tích luỹ nhiệm vụ sẽ nhận thêm rương thưởng
Bước 2:
- Tiến hành chinh phạt, mở rộng đất đai cho Quân Đoàn, sẽ có nhận thêm kinh nghiệm, nguyên liệu cường hoá, …
Bước 3:
- Sử dụng gói quà tân thủ 25: tuỳ “điều kiện” bản thân mà đưa ra quyết định chọn gói quà. Vẫn là quy tắc cơ bản “gói quà các lớn càng giá trị và càng lợi”.
App icon

Quân Sư Liên Minh Tam Quốc

Cài đặtTải game trên App StoreTải game trên Google Play