App icon

Quân Sư Liên Minh Tam Quốc
Nhà phát hành VNG

Lôi Đài Tranh Bá

Lôi Đài là nơi các Chúa Công thể hiện bản lĩnh cầm quân, là nơi phô diễn sức mạnh đội hình, kẻ nào chiếm được Lôi Đài ắt hẳn không thể không được ghi nhớ. Danh tiếng cũng từ đây mà vang danh khắp thiên hạ.
Vào Lôi Đài, chọn đối thủ ngẫu nhiên theo lực chiến với nhiều sự lựa chọn, sau đó tiến hành khiêu chiến. Đánh bại đối  thủ xếp cao hơn thì đoạt được thứ hạng của đối thủ đó.
App icon

Quân Sư Liên Minh Tam Quốc

Cài đặtTải game trên App StoreTải game trên Google Play