App icon

Quân Sư Liên Minh Tam Quốc
Nhà phát hành VNG

Tranh Đoạt Lãnh Thổ

Để thống nhất thiên hạ, ngoài việc sở hữu tướng tài binh giỏi thì Chúa Công còn cần phải sở hữu thật nhiều đất đai và thành trì để có thể bành trướng lãnh thổ, thu thập phúc lợi và hùng bá Tam Quốc.
Thế giới của Quân Sư Liên Minh là thế giới tranh đoạt thời gian thật, vì vậy luôn cần Chúa Công phải bố trí quân lực, phân bố thành trì, bản doanh một cách hợp lý để có thể giữ vững lãnh địa.
CHIẾM ĐẤT
Để chiếm đất, chọn giao diện Tranh Đoạt, tiếp theo tiến hành chọn đất cần chiếm, nhấn vào đất và chọn Xuất Chinh, sau đó sẽ hành quân đi chinh phạt.
Trong tranh đoạt phân thành các loại đất, trong đó đa số là đất thường không có thuộc tính đặc biệt, ngoài ra còn có một số mảnh đất cấp cao thuộc tính khác nhau. Chiếm đất cấp cao cần đạt cấp quy định, đánh bại quân phòng thủ mới chiếm được mảnh đất đó. Chiếm đất nhận được chiến công và thưởng liên minh, cấp càng cao còn nhận được rương báu...
_________________________________________________
CHIẾM THÀNH
Trong bản đồ tranh đoạt sẽ có rất nhiều thành trì khác nhau, từ thành nhỏ đơn cho đến các thành lớn. Các thành sẽ được phân theo cấp độ từ 3 đến 8, tuỳ theo cấp mà mỗi thành sẽ có điểm thủ thành khác nhau.
Để có thể chiếm thành cần mở đất từ thành của Chúa Công đến vị trí thành đó thì mới có thể tiến hành đánh chiếm được
Khi chiếm được thành sẽ thu lãnh thổ mà thành đó sở hữu, ngoài ra Chúa Công còn có thể trở thành Thái Thú và hưởng lợi tức của thành đó
Sau khi chiếm được thành, cần phái quân đến đóng giữ để tránh bị các thế lực khác tranh đoạt.

App icon

Quân Sư Liên Minh Tam Quốc

Cài đặtTải game trên App StoreTải game trên Google Play