App icon

Quân Sư Liên Minh Tam Quốc
Nhà phát hành VNG

Vượt Ải Trảm Tướng

Khi tham gia vào hoạt động, Chúa Công phải dùng thực lực bản thân để vượt qua 10 quan ải, mỗi quan ải do các Chúa Công khác trấn giữ với độ khó tăng dần
Khi vượt mỗi ải, Chúa Công sẽ nhận được các phần thưởng như: vượt ải lệnh, đá kỹ năng, kinh nghiệm đơn, … Ngoài ra, trong quá trình vượt ải Chúa Công còn có thể sử dụng Đại Hoàn Đơn để phục hồi sinh mệnh và tiếp tục chinh chiến. Hoàn thành đủ 10 quan ải sẽ nhận được rương phần thưởng đặc biệt. Sử dụng Vượt ải lệnh có thể đổi được đá hồn tướng ngẫu nhiên.
App icon

Quân Sư Liên Minh Tam Quốc

Cài đặtTải game trên App StoreTải game trên Google Play