Chuỗi Sự Kiện Khai Mở Máy Chủ

Đăng Nhập Tặng Vip 6

ĐĂNG NHẬP TẶNG VIP 6
Game cày lên Vip hoàn toàn có thật tại Quân Sư Liên Minh. Chỉ cần đều đặn đăng nhập mỗi ngày, điểm Vip sẽ được tăng theo. Ngoài ra Chúa Công còn nhận được thêm phần thưởng là Kinh nghiệm đơn và Vàng.


✦Thời gian:
 vĩnh viễn

✦Nội dung:
 mỗi ngày khi đăng nhập vào game sẽ được tặng điểm VIP miễn phí. Tối đa đạt Vip 6

✦Phần thưởng: 

Phần Thưởng Số Lượng
Điểm Vip 20 - 200
EXP - Đơn Đặc 1 - 5
Vàng 50.000 - 200.000