Chuỗi Sự Kiện Khai Mở Máy Chủ

Gói quà Khổng Minh

Vào ngày thứ 7 của máy chủ mới, Chúa Công sẽ được nhận tướng cam Khổng Minh - Gia Cát Lượng hoàn toàn miễn phí. Điểm đặc sắc ở đây là quân sư nổi tiếng Tam Quốc này sẽ xuất hiện trong hình hài một nữ quân sư! Để hỗ trợ cho các Chúa Công có thể nâng cấp thì gói quà đã xuất hiện với nhiều ưu đãi khủng!

✦Thời gian: ngày thứ 7 của máy chủ mới.
✦Điều kiện:
 xuất hiện ở mục Hạn Giờ, phần quà 7 ngày.
✦Phần thưởng:

Phần thưởng Số lượng
Kỹ năng Mưu Trí 1
Đá hồn Khổng Minh 30
Sách Khổng Minh 5
EXP-Đơn Đặc 5