Chuỗi Sự Kiện Khai Mở Máy Chủ

Mua Chung Giảm Giá Khủng

MUA CHUNG TIÊU PHÍ
Mua nhóm hạn giờ, giảm giá toàn server. Chung tay mua những vật phẩm hot để giá giảm đến tối đa 40%!
✦Thời gian: bắt đầu từ ngày thứ 3 của máy chủ, chỉ kéo dài 48 giờ.
✦Nội dung: khi 1 vật phẩm có lượt mua càng nhiều thì giá càng giảm, hoạt động kết thúc sẽ lấy giá thấp nhất, chênh lệch trước đó sẽ được hoàn trả qua thư.
✦Phần thưởng: 
Phần Thưởng Số Lượng
Ngọc Chu Tước 200
Ngọc Huyền Vũ 200
Ngọc Thanh Long 200
Ngọc Bạch Hổ 200
Mảnh Thiên Thư 5
Mảnh Sách Tăng Cam 1
Đá Luyện Cam 1
Đá Công Lv4 1
Đá Bạo Lv4 1
✦Lưu ý:
- Tính theo số lượt mua của từng loại vật phẩm
- Chỉ áp dụng cho từng vật phẩm.