Chuỗi Sự Kiện Khai Mở Máy Chủ

Nạp Đầu x2 Kim Cương

NẠP ĐẦU x2 KIM CƯƠNG
Sự kiện ưu đãi cho tất cả Chúa Công khi nạp lần đầu cho mỗi gói Kim Cương tại Shop. Chỉ cần là lần nạp đầu tiên của mỗi gói thì sẽ nhận được khuyến mãi lên đến 100%!
✦Thời gian: vĩnh viễn
✦Nội dung: ở lần nạp đầu tiên của mỗi gói nạp, Chúa Công sẽ được tặng x2 Kim Cương.
✦Lưu ý: áp dụng cho tất cả các gói. Chỉ x2 cho lần đầu nạp của mỗi gói, từ lần nạp thứ 2 của mỗi gói sẽ không có khuyến mãi.