Chuỗi Sự Kiện Khai Mở Máy Chủ

Nạp Lần Đầu Triệu Hồi Ngũ Hổ

NẠP LẦN ĐẦU - TRIỆU HỒI NGŨ HỖ TƯỚNG - TRIỆU VÂN
Thường Sơn - Triệu Tử Long còn được gọi là Triệu Vân, là một trong Ngũ Hổ Tướng của Triều Thục Hán... Triệu Vân sẽ là Mãnh Hổ Tướng dẫn dắt phò tá Chúa Công trong những ngày đầu chinh phục thiên hạ.

✦Thời gian: vĩnh viễn

✦Nội dung:
 chỉ cần nạp tiền với mệnh giá bất kỳ sẽ nhận được phần thưởng.

✦Phần thưởng: 

Vật Phẩm Số Lượng
Tướng Triệu Vân 1
Vé tìm kho báu 1
Ngọc Lam Điền 50
Vàng 100.000


QUÀ NẠP TÍCH LUỸ, NHÂN NGAY SÁCH CAM

Đã sở hữu Triệu Vân thì việc tăng tướng trở thành phẩm chất Cam trở nên dễ dàng hơn với với sự kiện đặc biệt dành riêng cho võ tướng này. Chỉ cần nạp tích luỹ thêm 300 Kim Cương sẽ nhận được phần quà cực giá trị.


✦Điều kiện: sau khi đã nhận Quà Nạp Lần Đầu
✦Thời gian: chỉ kéo dài 24h

✦Nội dung:
nạp tích luỹ nhận thưởng cực giá trị không nên bỏ qua

✦Phần thưởng:

Mốc Tích Luỹ Phần Thưởng Số Lượng

300 Kim Cương


Sách Tăng Cam 1
Đá Hồn Triệu Vân 16
Sách Triệu Vân 2
EXP-Đơn Cao 5


980 Kim Cương

Kỹ năng "Long Đảm" 1
Đá Hồn Triệu Vân 36
Sách Triệu Vân 5
EXP-Đơn Đặc 5