Chuỗi Sự Kiện Khai Mở Máy Chủ

Nạp Mỗi Ngày

NẠP HẰNG NGÀY
Mỗi ngày chỉ cần nạp ít nhất 60 Kim Cương, Chúa Công sẽ nhận được các phần thưởng hỗ trợ mạnh hoá nhân vật một cách tốt nhất.
✦Thời gian: bắt đầu từ ngày thứ 3 của máy chủ
✦Nội dung: mỗi ngày có 4 mốc nạp, nạp đạt các mốc sẽ nhận thưởng tương ứng. Qua ngày sẽ reset lại từ đầu.

✦Phần thưởng:
Mốc Nạp Phần Thưởng Số Lượng
60 Kim Cương Vé đổi đá hồn  10
Bùa rút kinh nghiệm 3
Ngọc lam điền 75
300 Kim Cương Vé đổi đá hồn  15
Ngọc bạch hổ 500
Chiến công 5.000
Vàng 50.000
980 Kim Cương Vé đổi đá hồn  30
Ngọc thanh long 1.000
Chiến công 10.000
Đá kỹ năng 120
2.960 Kim Cương Vé đổi đá hồn  40
Ngọc thanh long 5.000
Ngọc bạch hổ 5.000
Đá kỹ năng 150