Chuỗi Sự Kiện Khai Mở Máy Chủ

Online Nhận Quà

Trong giai đoạn Tân Thủ, chỉ cần chăm chỉ online tổng cộng 360 phút thì Chúa Công sẽ nhận được toàn bộ phúc lợi giá trị.

✦Thời gian: xuất hiện trong ngày đầu tiên của máy chủ, nhận xong sự kiện sẽ kết thúc.
✦Nội dung: tích luỹ thời gian online đủ mốc để nhận quà

✦Phần thưởng:

Thời Gian Online Phần Thưởng Số Lượng
5 phút EXP Đơn-Trung 5
15 phút Kim Cương 20
30 phút Bùa Chiêu Mộ 1
60 phút Ngọc Lam Điền 20
120 phút Kim Cương 30
240 phút Vé Đổi Đá Hồn 20
360 phút Ngọc Lam Điền 50
600 phút Kim Cương 100

✦Lưu ý: mỗi mốc chỉ nhận thưởng 1 lần duy nhất.