Chuỗi Sự Kiện Khai Mở Máy Chủ

Quà Thú Cưỡi

QUÀ THÚ CƯỠI
Thú cưỡi hiếm Man Ngu, hỗ trợ toàn quân tăng tốc tranh đoạt kèm kỹ năng đặc biệt. Chỉ xuất hiện duy nhất trong thời gian đầu để Tân Thủ sở hữu!


✦Thời gian:
 chỉ xuất hiện trong 7 ngày đầu 

✦Nội dung: 
quà được bán ở mục Sự Kiện

✦Phần thưởng: 
Phần Thưởng Số Lượng
Thú cưỡi Man Ngưu 1
Kim Cương 388
Lệnh Chiêu Mộ - Cao 1
✦Lưu ý:
- Gói quà chỉ xuất hiện trong giai đoạn 7 ngày, sau đó sẽ không xuất hiện nữa
- Gói quà chỉ mua được tối đa 1 lần.