Chuỗi Sự Kiện Khai Mở Máy Chủ

Quà tiến cấp Tư Mã Ý

Vào ngày thứ 2 của máy chủ mới, Chúa Công sẽ được nhận tướng tím Tư Mã Ý hoàn toàn miễn phí. Điểm đặc sắc ở đây là quân sư nổi tiếng Tam Quốc này sẽ xuất hiện trong hình hài một nữ quân sư! Để hỗ trợ cho các Chúa Công có thể nâng cấp Tư Mã Ý thì gói quà tiến cấp đã xuất hiện với nhiều ưu đãi khủng!

✦Thời gian:
ngày thứ 2 của máy chủ mới.
✦Điều kiện:
xuất hiện ở mục Hạn Giờ, gói quà bán bằng Kim Cương.
✦Phần thưởng:

Phần thưởng Số lượng
Kỹ năng Lăng Cố 1
Đá hồn Tư Mã Ý 80
Nội Đơn 150
Vàng 100.000