Chuỗi Sự Kiện Khai Mở Máy Chủ

Quà Trang Bị May Mắn

Ngoài việc sở hữu nhưng trang bị giúp nhân vật trở nên mạnh hoá thì các Chúa Công cũng cần yếu tố "may mắn" để giúp tăng tỉ lệ đánh quái rơi vật phẩm. Vật phẩm "Quà Trang Bị May Mắn" sẽ đáp ứng đủ 2 yếu tố vừa "mạnh" vừa "may" đó. Vậy tại sao Chúa Công có thể bỏ lỡ được chứ?

✦Thời gian: xuất hiện từ ngày đầu tiên của máy chủ, mở bán trong vòng 9 ngày.
✦Nội dung: quà được mở bán tại mục Sự Kiện
✦Phần thưởng:
Phần thưởng Số lượng
Tiến Công Bích Thuỷ Giới (Nhẫn) 1
Đá Tẩy Luyện Cam 8
Ngọc Lam Điền-Tinh 10
✦Lưu ý:
  • Gói quà chỉ bán 1 lần suốt sự kiện.
  • Trang bị không giới hạn cấp dùng.
  • Trang bị sử dụng cho nhân vật chính Chúa Công, không phải trang bị Tướng.