Chuỗi Sự Kiện Khai Mở Máy Chủ

Rương Ưu Đãi

RƯƠNG ƯU ĐÃI
Để hỗ trợ các Chúa Công trong việc sở hữu thêm các kỹ năng Tướng đặc sắc, Quân Sư Liên Minh ra mắt Rương Ưu Đãi Mỗi Ngày giúp các Chúa Công có cơ hội sở hữu Đá Kỹ Năng và các loại kỹ năng level cao với giá thấp nhất.
✦Thời gian: vĩnh viễn
✦Nội dung: Rương Ưu Đãi sẽ xuất hiện ở mục Cửa Hàng ingame.
✦Phần thưởng: 
- Nhận ngẫu nhiên 1 Rương kỹ năng Lv2-4
- 200 đá kỹ năng
✦Lưu ý:
 
- Mỗi ngày chỉ được mua 1 lần, qua ngày mới có thể mua tiếp
- Có thể sử dụng đá kỹ năng để mua kỹ năng trong tiệm đổi