Chuỗi Sự Kiện Khai Mở Máy Chủ

Sự Kiện 7 Ngày Máy Chủ Mới

Chuỗi sự kiện 7 ngày của máy chủ mới sẽ giúp các Chúa Công mạnh hoá nhân vật một cách nhanh nhất có thể. Vì vậy, đừng bỏ lỡ chuỗi sự kiện hấp dẫn này nhé.
⬛️ Lưu ý:
✦Ngày được tính theo ngày mở máy chủ
✦Thông tin là ngày sự kiện bắt đầu, tuỳ theo thuộc tính mà mỗi sự kiện có thời gian kết thúc khác nhau.
✦Nhấn vào tên sự kiện để xem nội dung chi tiết.
⬛️ Ngày 1
⬛️ Ngày 2
⬛️ Ngày 3
⬛️ Ngày 4
⬛️ Ngày 5
⬛️ Ngày 6
⬛️ Ngày 7