Chuỗi Sự Kiện Khai Mở Máy Chủ

Tân Thủ Vui Vẻ

Chuỗi sự kiện Tân Thủ kéo dài 7 ngày sẽ hỗ trợ cho các Chúa Công rất nhiều vật phẩm giá trị. Ngoài ra khi kết thúc chuỗi 7 ngày đầu tiên sẽ tiếp tục được gia hạn thêm 7 ngày để tiếp tục hỗ trợ các Chúa Công trong quá trình chinh chiến Tam Quốc.

✦Thời gian: 7 ngày kể từ ngày tạo nhân vật.
✦Nội dung: hoàn thành các nhiệm vụ yêu cầu của hệ thống để nhận thưởng tương ứng.