Chuỗi Sự Kiện Khai Mở Máy Chủ

Thẻ Tuần Thẻ Tháng

Thẻ tuần và thẻ tháng là 2 gói nạp cực kỳ ưu đãi mà Quân Sư Liên Minh dành tặng cho các Chúa Công khi tham gia game. Chỉ cần nạp 1 lần là yên tâm sẽ có Kim Cương sử dụng trong thời gian gian dài. Mỗi ngày khi đăng nhập vào game sẽ nhận được Kim Cương.

✦Thời gian: vĩnh viễn
✦Nội dung: khi mua 1 trong 2 gói thẻ Tuần hoặc thẻ Tháng sẽ nhận được 1 lượng Kim Cương nhất định và mỗi ngày khi đăng nhập vào game cũng sẽ được tặng thêm Kim Cương
Gói
KC được tặng
KC tặng mỗi ngày
Thời gian
Thẻ Tuần
150
150
7 ngày
Thẻ Tháng
300
100
30 ngày
✦Lưu ý:
- Khi đã mua gói, nếu chưa hết hạn mà tiếp tục mua thì hệ thống sẽ tự cộng dồn. Có thể sử dụng thẻ Tuần và thẻ Tháng cùng lúc.