Chuỗi Sự Kiện Liên Thông Máy Chủ

[Sự Kiện] Đua Lực Chiến

Sau khi gộp server hoàn tất, sự kiện Đua Lực Chiến sẽ diễn ra song song để các vị Chúa Công có thể thỏa sức tranh đoạt những phần thưởng cực kỳ giá trị và hấp dẫn từ Quân Sư Liên Minh

✦BXH Lực Chiến:
Lực chiến cá nhân cang cao và có thứ hạng càng cao, sẽ nhận được những phần thưởng vô cùng giá trị của các mốc
✦Phần Thưởng:
-Vé Tìm Kho Báu
-Vé Mật Tàng
-Đá Kỹ Năng

✦Mục Tiêu Lực Chiến:
Lực chiến cả đội hình đang sở hữu có lực chiến càng cao và đạt mốc yêu cầu, Chúa Công sẽ nhận được những phần thưởng tương ứng
✦Phần Thưởng:
-Đá Hồn Vạn Năng 4 Sao
-Rương Kỹ Năng
-EXP-Đơn Đặc

✦Mục Tiêu Cấp:
Khi các vị Chúa Công đạt đủ cấp độ theo yêu cầu, sẽ nhận được những phần thưởng tương ứng
✦Phần Thưởng:
-Ngọc Huyền Vũ
-Ngọc Chu Tước
-Vé Tìm Kho Báu