Chuỗi Sự Kiện Liên Thông Máy Chủ

[Sự Kiện] Kho Ước Nguyện

Chư vị Chúa Công, sau khi gộp server hoàn tất, sự kiện Kho Ước Nguyện sẽ được xuất hiện trong game, đây là sự kiện chỉ ước phần thưởng và nhận, sẽ không cần phải làm bất cứ điều gì!
✦Thời gian:
-Sau bảo trì ngày 23/11 lúc 9h00 - 11h00
✦Thể lệ:
-Chúa Công sẽ có 3 ngày và chọn ra những nguyên liệu cần thiết cho từng ngày
-Chúa Công có thể sử dụng thêm 100 kim cương để ước thêm 1 nguyên liệu cần thiết

Thời gian nhận thưởng:
-Sau ngày gộp server 2 ngày, phần thưởng sẽ được nhận
✦Phần Thưởng: 
-Đá Hồn Tướng (tướng hiếm)
-Ngọc Lam Điền (tinh)
-Linh Thú Đơn
-Ngọc Chu Tước
-Ngọc Huyền Vũ
-Đá Hồn Chúa Công
-Chiến Công
-Bùa Chiêu Mộ