App icon

Quân Sư Liên Minh Tam Quốc
Nhà phát hành VNG

Bảo Trì Máy Chủ - Liên Thông Máy Chủ

Tin tức |

Chư vị Chúa Công, Quân Sư Liên Minh xin thông báo về thời gian liên thông máy chủ của các máy chủ từ S10 - S18 như sau:
✦Thời Gian:
-Từ 9h00 đến 15h00 ngày 04/12/2018
✦Phạm Vi:
-Cụm 1: S10 - S13 - S17
-Cụm 2: S11 - S15 - S18
-Cụm 3: S12 - S14 - S16
✦Nội Dung Bảo Trì:
-Liên Thông Máy Chủ
-Cập Nhật Cấp Độ
-Cật Nhật Trang Bị Mới
-Cật Nhật Tính Năng - Doanh Cơ Quân
-Bản Đồ Mới
-Sự Kiện Liên Thông Máy Chủ
Chúc các Chúa Công sẽ có những trải nghiệm thú vị với Phiên Bản
Nhất Thống Thiên Hạ - Quân Sư Liên Minh Tam Quốc

App icon

Quân Sư Liên Minh Tam Quốc

Cài đặtTải game trên App StoreTải game trên Google Play