App icon

Quân Sư Liên Minh Tam Quốc
Nhà phát hành VNG

Quyền Lợi VIP

Tin tức |

Danh sách các cấp VIP và đặc quyền của từng cấp

Cấp VIP

Tổng kim cương nạp tích luỹ

1

60

2

250

3

500

4

1,000

5

2,000

6

3,000

7

6,000

8

10,000

9

30,000

10

60,000

11

100,000

12

200,000

13

400,000

14

600,000

15

800,000

Quyền lợi của VIP theo cấp bậc


App icon

Quân Sư Liên Minh Tam Quốc

Cài đặtTải game trên App StoreTải game trên Google Play