Tìm Tướng

Bước 1:Chọn Tướng

Trận:

Phẩm chất:

Bước 2:Chọn Tướng lên trận

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Kích hoạt căn nguyên 0

Xem kết quả Làm lại

Căn Nguyên Tướng

Bước 3:Kết Quả

  • Trận này kích hoạt 0 Căn Nguyên