Giải phương trình: 1/sin2x + 1/cos2x = 2/sin4x

Câu vấn đáp được đúng đắn chứa thông tin đúng đắn và đáng tin cậy, được chứng thực hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên bậc nhất của chúng tôi.


Bạn đang xem: Giải phương trình: 1/sin2x + 1/cos2x = 2/sin4x

*

Đáp án:

$left{eginarrayIx=dfracpi6+k2pi\x=dfrac5pi6+k2piendarray ight.$ $(kinmathbb Z)$

Giải thích quá trình giải:

$dfrac1cos x+dfrac1sin2x=dfrac2sin 4x$

Điều kiện $sin 4x e0Leftrightarrow 4x e kpiLeftrightarrow x e kdfracpi4$ $(kinmathbb Z)$

Phương trình tương đương:

$dfrac1cos x+dfrac12sin xcos x=dfrac12sin xcos xcos 2x$

$Rightarrow2sin xcos 2x+cos 2x=1$

$Leftrightarrow 2sin x(1-2sin^2x)+(1-2sin^2x)=1$

$Leftrightarrow 2sin x-4sin^3x-2sin^2x=0$

$Leftrightarrowleft<eginarrayIsin x=0 ext (loại)\sin x=-1 ext (loại)\sin x=dfrac12endarray ight.Leftrightarrowleft<eginarrayIx=dfracpi6+k2pi\x=dfrac5pi6+k2piendarray ight.$ $(kinmathbb Z)$.


Hãy giúp mọi bạn biết câu vấn đáp này nắm nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
3.7
starstarstarstarstar
3 vote
GửiHủy

*

*

Chưa gồm nhómTrả lời0

Điểm

455

Cám ơn

0


pk là 4 sinxcosxcos2x chứXem thêm: Y Nhu Rời Faptv Ăn Cháo Đá Bát, Huỳnh Phương, Diễn Viên Hài Huỳnh Nhu


Chưa gồm nhómTrả lời

3472

Điểm

46325

Cám ơn

4340


$VP=dfrac2sin4x=dfrac22sin 2xcos2x=dfrac24sin xcos xcos2x=dfrac12sin xcos xcos2x$Chị rút gọn với 2 nghỉ ngơi tử r e nhé


*

Chưa có nhómTrả lời

0

Điểm

42

Cám ơn

0


S ra đc 2sin2xcox2x vậy ạ


Chưa tất cả nhómTrả lời

3472

Điểm

46325

Cám ơn

4340


Công thức nhân song của sin e nhé $sin2x=2sin xcos x$Chứng bản thân dùng phương pháp cộng của sin$sin 2x=sin(x+x)=sin xcos x+cos xsin x=2sin xcos x$


Chưa có nhómTrả lời

0

Điểm

42

Cám ơn

0


Ý e là từ bỏ sin 4x s ra vậy được a


Chưa bao gồm nhómTrả lời

0

Điểm

105

Cám ơn

0


tại sao lại các loại 2 cái tác dụng sinx tê v ạ


Chưa tất cả nhómTrả lời

0

Điểm

50

Cám ơn

0


Chị ơi, tại sao loại 0 cùng -1 vậy ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *