Bài 21 trang 79 sgk toán 8 tập 1

Tính khoảng tầm cách(AB) thân hai mũi của compa trên hình 42, biết rằng(C) là trung điểm của(OA,, D) là trung điểm của(OB) và(CD = 3centimet.)

*
You watching: Bài 21 trang 79 sgk toán 8 tập 1

Hướng dẫn: Sử dụng khái niệm đường trung bình.

Định nghĩa: Đường vừa phải của tam giác là đoạn trực tiếp nối trung điểm nhì cạnh của tam giác

Bài giải

Ta có:(CO = CA) (giả thiết) (DO = DB)(giả thiết)(Rightarrow CD)là mặt đường vừa phải của(ΔOAB)Mà(CD = dfracAB2)(Rightarrow AB = 2CD = 2.3 = 6cm)


*

Tmê mẩn khảo lời giải những bài bác tập Bài 4: Đường vừa đủ của tam giác, của hình thang khác • Giải bài xích trăng tròn trang 79 – SGK Tân oán lớp 8 tập 1 Tìm(x)trên... • Giải bài xích 21 trang 79 – SGK Tân oán lớp 8 tập 1 Tính khoảng chừng... • Giải bài bác 22 trang 80 – SGK Tân oán lớp 8 tập 1 Cho hình 43. Chứng minh... • Giải bài 23 trang 80 – SGK Toán thù lớp 8 tập 1 Tìm(x)bên trên... • Giải bài xích 24 trang 80 – SGK Tân oán lớp 8 tập 1 Hai điểm(A)... • Giải bài bác 25 trang 80 – SGK Toán thù lớp 8 tập 1 Hình thang(ABCD) có...


See more: tai phan mem ghep anh voi nhac

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương thơm 1: Phép nhân và phxay chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ đọng giác - Hình học 8 •Chương thơm 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Cmùi hương 2: Đa giác. Diện tích nhiều giác - Hình học 8 •Cmùi hương 3: Phương thơm trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Cmùi hương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương thơm 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Cmùi hương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp những - Hình học tập 8
• Giải bài xích trăng tròn trang 79 – SGK Toán thù lớp 8 tập 1 • Giải bài 21 trang 79 – SGK Tân oán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 22 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 23 trang 80 – SGK Tân oán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 24 trang 80 – SGK Tân oán lớp 8 tập 1 • Giải bài 25 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 1


See more: Liên Khúc Nhạc Trữ Tình Quê Hương De Giáng Tiên & Dương Ngọc Thái & Lê Sang Sur Amazon Music

Chương thơm 1: Phxay nhân và phnghiền chia đa thức Chương 1: Tứ đọng giác Cmùi hương 2: Phân thức đại số Chương thơm 2: Đa giác. Diện tích nhiều giác Cmùi hương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương thơm 4: Bất pmùi hương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp gần như