Báo cáo p&l

*

Đăng cam kết học tập HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆPhường. VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆPhường - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Mẫu báo cáo hiệu quả sale theo Thông tư 133/2016/TT-BTC và Mẫu report kết quả vận động marketing theo Thông tứ 200/2014/TT-BTC, tất cả cả bản word và Excel. Hướng dẫn bí quyết lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Bạn đang xem: Báo cáo p&l

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm...

Đơn vị tính: ………….

CHỈ TIÊUMã sốThuyết minhNăm nayNăm trước
12345
1. Doanh thu bán sản phẩm với cung cấp dịch vụ01
2. Các khoản giảm trừ doanh thu02
3. Doanh thu thuần về bán sản phẩm với hỗ trợ dịch vụ (10= 01-02)10
4. Giá vốn sản phẩm bán11
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng cùng cung ứng dịch vụ (20=10-11)20
6. Doanh thu hoạt động tài chính21
7. Ngân sách tài chính22
- Trong đó: Chi tiêu lãi vay23
8. giá thành quản lý ghê doanh24
9. Lợi nhuận thuần tự hoạt động khiếp doanh(30 = trăng tròn + 21 - 22 - 24)30
10. Thu nhập khác31
11. túi tiền khác32
12. Lợi nhuận không giống (40 = 31 - 32)40
13. Tổng lợi tức đầu tư kế toán thù trước thuế (50 = 30 + 40)50
14. giá thành thuế TNDN51
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50 - 51)60


NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, chúng ta tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, bọn họ tên)Lập, ngày ... mon ... năm ...

Xem thêm: Kỳ Thi Chọn Học Sinh Giỏi Cấp Thành Phố Tiếng Anh Là Gì, Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Là Gì

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP.. LUẬT(Ký, chúng ta thương hiệu, đóng dấu)

Ghi chú:(1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng ko được đánh lại “Mã số” tiêu chuẩn.(2) Đối với trường vừa lòng mướn các dịch vụ làm cho kế tân oán, có tác dụng kế tân oán trưởng thì đề nghị ghi rõ số Giấy chứng nhận ĐK hành nghề các dịch vụ kế toán, thương hiệu đơn vị chức năng hỗ trợ hình thức dịch vụ kế toán thù.

------------------------------------------------------------

2. Mẫu báo cáo kết quả hoạt động sale theo Thông tứ 200:

Mẫu số B02 - DNN
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANHNăm………
CHỈ TIÊUsốThuyết minhNămnayNămtrước
12345
1. Doanh thu bán hàng với cung cấp dịch vụ01
2. Các khoản bớt trừ doanh thu02
3. Doanh thu thuần về bán hàng với hỗ trợ dịch vụ (10= 01-02)10
4. Giá vốn mặt hàng bán11
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng với cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)20
6. Doanh thu vận động tài chính21
7. giá thành tài chính22
- Trong đó: Ngân sách chi tiêu lãi vay23
8. giá thành phân phối hàng25
9. giá cả quản lý doanh nghiệp26
10 Lợi nhuận thuần từ bỏ vận động khiếp doanh 30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)30
11. Thu nhập khác31
12. Ngân sách khác32
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)40
14. Tổng lợi nhuận kế tân oán trước thuế (50 = 30 + 40)50
15. Ngân sách thuế TNDoanh Nghiệp hiện hành16. Chi tiêu thuế TNDoanh Nghiệp hoãn lại5152
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập cá nhân công ty lớn (60=50 – 51 - 52)60
18. Lãi cơ phiên bản trên cổ phiếu (*)70
19. Lãi suy bớt bên trên CP (*)71
(*) Chỉ áp dụng tại chủ thể cổ phần
NGƯỜI LẬPhường BIỂU(Ký, họ tên)KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, chúng ta tên)Lập, ngày ... tháng ... năm ...NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, bọn họ tên, đóng góp dấu)
- Số chứng chỉ hành nghề;- Đơn vị cung ứng các dịch vụ kế toánĐối với người lập biểu là những đơn vị chức năng hình thức dịch vụ kế toán bắt buộc ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên cùng liên quan Đơn vị cung ứng dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.
-------------------------------------------------------

TảiMẫu báo cáo tác dụng vận động kinh doanh về tại đây:1. Bản word:

Báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tứ 133Báo cáo kết quả marketing theo Thông tư 200

2. Bản Excel:

Mẫu sổ sách kế toán thù bên trên Excel

----------------------------------------------------------------------------------

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *