Bộ sách lớp 8 gồm những quyển gì

Danh mục sách của bộ sách giáo khoa lớp 8 :

ISÁCH GIÁO KHOA
1Toán 8 tập 1Bản8.000
2Toán 8 tập 2Bản8.000
3Vật lí 8Bản8.000
4Hóa học tập 8Bản12.000
5Sinh học tập 8Bản18.000
6Công nghệ 8Bản17.000
7Ngữ văn 8 tập 1Bản10.000
8Ngữ văn 8 tập 2Bản10.000
9Lịch Sử 8Bản12.000
10Địa lí 8Bản13.000
11Giáo dục công dân 8Bản4.000
12Âm nhạc mĩ thuật 8Bản15.000
13Bài tập Toán 8 tập 1Bản17.000
14Bài tập Toán 8 tập 2Bản16.400
15Bài tập đồ vật lí 8Bản8.200
16Bài tập chất hóa học 8Bản13.300
17Bài tập Ngữ văn 8 tập 1Bản11.000
18Bài tập Ngữ văn 8 tập 2Bản10.700
19Bài tập Sinh học 8Bản12.400
20Bài tập lịch sử 8Bản11.900
21Bài tập Địa lí 8Bản11.300
22Bài tập Âm nhạc 8Bản6.800
23Bài tập Mĩ thuật 8Bản7.600
24
Bài tập giáo dục và đào tạo công dân 8Bản7.90025Bài tập công nghệ - Công nghiệp 8Bản16.70026
Tin học lớp 8 (SHS)Bản21.00027Bài tập tin học 8 (SHS)Bản23.00028Tập bạn dạng đồ địa lý 8 (4 màu)Bản29.00029Tập phiên bản đồ tranh ảnh lịch sử 8 (4 màu)Bản29.00030Tiếng Anh 8 tập 1 - SHS (Kèm đĩa CD cùng thẻ )Bản45.00031Tiếng Anh 8 tập 2 - SHS (Kèm đĩa CD cùng thẻ)Bản45.00032Tiếng Anh 8 tập 1 - SBT (Kèm theo thẻ)Bản33.00033Tiếng Anh 8 tập 2 - SBT (Kèm theo thẻ)Bản33.000TỔNG CỘNG544.200

Có thể sở hữu thêm các đầu sách sau :

1Tập phiên bản đồ địa lý 8 (2 màu)Bản11.000
2Tập bản đồ tranh hình ảnh lịch sử 8 (2 màu)Bản10.500
3Vở bài tập toán 8 tập 1Bản25.000
4Vở bài xích tập toán 8 tập 2Bản25.000
5Vở bài tập ngữ văn 8 tập 1Bản25.000
6Vở bài bác tập ngữ văn 8 tập 2Bản25.000
7Vở bài bác tập giờ đồng hồ anh 8 tập 1( Theo CT mới )Bản23.000
8Vở bài xích tập giờ anh 8 tập 2( Theo CT new )Bản23.000
9Vở bài bác tập sinh học 8Bản33.000
10Vở bài xích tập lịch sử hào hùng 8Bản23.000
11Vở bài tập đồ lý 8Bản27.000
12Vở bài bác tập hóa học 8Bản34.000
13Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 8Bản25.000

Mời các bạn viết dìm xét mang lại sản phẩmBộ Sách Giáo Khoa Lớp 8 ( Năm học tập 2021 - 2022) Đánh giá của người tiêu dùng về sản phẩm này:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *