Phản ứng tráng gương của anđehit, glucozơ, este, axit fomic

Khái niệm phản nghịch ứng tcầm cố gương là gì

Phản ứng tcầm gương là một phản bội ứng hóa học đặc trưng của các chất nlỗi anđehit, glucozơ, este, axit fomic… với thích hợp hóa học của kim loại bạc (Ag). Hợp chất của sắt kẽm kim loại bạc là AgNO3 cùng Ag2O trong môi trường xung quanh NH3 viết gọn là AgNO3/NH3. Phản ứng tạo thành thành sắt kẽm kim loại bạc. Chính chính vì vậy, phản nghịch ứng này mang tên gọi khác là phản bội ứng tthế bạc.

You watching: Phản ứng tráng gương của anđehit, glucozơ, este, axit fomic

Bạn vẫn xem: Các chất tyêu thích gia làm phản ứng tnuốm bạc

Điểm lưu ý của phản nghịch ứng tcầm cố gương

– Phản ứng tcầm gương là bội phản ứng của những chất cơ học với phù hợp hóa học vô cơ. điểm lưu ý cơ bản của các chất tsi mê gia làm phản ứng tnuốm gương những hóa học chứa nơi bắt đầu -CHO

Các chất hữu cơ thường chạm mặt là anđehit, glucozơ, este, axit fomic…Hỗn hợp của sắt kẽm kim loại Ag là AgNO3 cùng Ag2O trong môi trường thiên nhiên NH3 . Hỗn phù hợp AgNO3/NH3 là thuốc test Tollens.

– Đây là một trong bội nghịch ứng oxi hóa khử. Sản phđộ ẩm của phản ứng tvắt gương là Ag sắt kẽm kim loại.

Phản ứng tnuốm gương của những vừa lòng chất

 Phản ứng tnạm gương của anđehit

– khi dẫn khí Amoniac (NH3) qua hỗn hợp AgNO3) tạo ra với phức hóa học tung bạc amoniac. Anđehit khử được ion Ag+ trong phức bạc amoniac (OH) chế tác thành Ag kim loại. Đây là 1 phản nghịch ứng thoái hóa khử. Với phản ứng này, anđehit đóng vai trò là hóa học bao gồm tính khử. Phản ứng tcụ bạc là bội phản ứng đặc trưng dùng để làm nhận biết các anđehit.

AgNO3 + 3NH3 + H2O → OH + NH4NO3

– Phương trình tổng thể đến anđehit:

R–(CH=O)n + 2nOH (t°) → R–(COONH4)n + 2nAg ↓ + 3nNH3 + nH2O

– lúc n=1 thì ta có anđehit đơn chức, cần gồm phương thơm trình dễ dàng nlỗi sau:

R–CH=O + 2OH (t°) → R–COONH4 + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

Ví dụ: CH3CHO + 2OH (t°) → CH3COONH4 + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

– Đối với anđehit fomic: Đây là trường hòa hợp quan trọng đặc biệt của anđehit vày nó có 2 team –CH=O nên bội phản ứng tvậy gương của anđehit fomic đã xẩy ra nlỗi sau:

HCHO + 2OH (t°) → HCOONH4 + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4Ag + 4NH4NO3

Sau đó HCOONH4 liên tiếp phản bội ứng cùng với AgNO3/NH3 hệt như este:

HCOONH4 + 2OH → (NH4)2CO3 + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

Tổng phù hợp 2 tiến độ ta sẽ có được phương trình chung:

HCHO + 4OH (t°) → (NH4)2CO3 + 4Ag ↓ + 6NH3 + 2H2O

– Điểm sáng làm phản ứng tcầm gương của anđehit:

– Nếu nAg = 2nAnđehit → Anđehit là solo chức, chưa hẳn HCHO.

See more: Quốc Tịch Mỹ Được Miễn Visa Nước Nào ? Quốc Tịch Hoa Kỳ Có Được Miễn Visa Du Lịch Úc

– Nếu nAg > 2nhỗn hợp Anđehit đối chọi chức → Hỗn hợp anđehit đơn chức này có HCHO.

– Số đội –CH=O = nAg/2nAnđehit (giả dụ tất cả hổn hợp không tồn tại HCHO).

Phản ứng tvắt gương của Axit fomic cùng este

– Este gồm dạng HCOOR, RCOOCH=CHR’, HCOOOCH=CHR hoàn toàn có thể bội nghịch ứng cùng với hỗn hợp AgNO3/NH3. nấu nóng, hình thành kết tủa Ag sắt kẽm kim loại. Một số phù hợp chất este mang lại bội nghịch ứng tnuốm gương nlỗi este của axit fomic (HCOOR cùng muối hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR) ). Một số thích hợp hóa học ít gặp gỡ nhỏng RCOOCH=CHR’, với R’ là cội hidrocacbon. Một số phương thơm trình hóa học điển hình phản ứng tnỗ lực gương của este:

– Với R là gốc hidrocacbon:

HCOOR + 2OH → NH4OCOOR + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

– Với R là H: (axit fomic)

HCOOH + 2OH → (NH4)2CO3 + 2Ag ↓ + 2NH3 + H2O

– Muối của (NH4)2CO3 là muối bột của axit yếu ớt, đề xuất ko bền dễ phân diệt thành NH3 theo phương trình: HCOOH + 2OH → CO2 + 2Ag ↓ + 3NH3 + 2H2O

Phản ứng tcố gắng gương của glucozơ fructozơ cùng saccarozơ

– Phức bạc amoniac thoái hóa glucozơ sinh sản amoni gluconat tung vào dung dịch và giải phóng Ag kim loại.

CH2OH4CHO + 2OH (t°) → CH2OH4COONH4 + 2Ag ↓

+ 3NH3 + H2O


*

Phản ứng tthế gương của glucozơ fructozơ cùng saccarozơ

– Fructozơ là đồng phân của glucozơ, tuy nhiên fructozơ không có team –CH=O đề nghị không xẩy ra phản ứng tvắt gương nghỉ ngơi điềuu kiện nhiệt độ phòng. Nhưng Lúc nấu nóng trong môi trường xung quanh kiềm, fructozơ chuyển thành glucozơ theo cân bằng: Fructozơ (OH–) ⇔ Glucozơ. Cho buộc phải bao gồm phản nghịch ứng tráng gương của fructozơ.

See more: Đề Thi Tiếng Việt Lớp 1 Học Kỳ 2 Năm 2019, Đề Thi Học Kì 2 Môn Tiếng Việt Lớp 1

– Đối cùng với saccarozơ, saccarozơ là hỗn hợp không có tính khử. Tuy nhiên, Lúc đun cho nóng trong môi trường axit, nó bị tdiệt phân tạo thành dung dịch có tính khử tất cả glucozơ và fructozơ. Sau kia, glucozơ sẽ tmê mệt gia phản bội ứng tcố kỉnh gương. Phương thơm trình phân hủy hệt như sau:

C12H22O11 (saccarozơ) + H2O → C6H12O6 (glucozơ) + C6H12O6 (fructozơ)

Chú ý: Những phản ứng chức năng cùng với ddAgNO3/NH3 dẫu vậy ko call là phản nghịch ứng tnạm gương

Phản ứng của Ank-1-in

– Ngulặng tử H trong ankin–1–in này chứa links cha ( ≡ ) năng động. Vì nắm Ankin–1–in cũng hoàn toàn có thể tđắm say gia làm phản ứng tcụ gương. Đây là phản ứng cụ nguim tử H bởi ion kim loại Ag+ tạo thành kết tủa color vàng nphân tử, sau đưa thanh lịch màu sắc xám. Đây cũng là bội phản ứng nhằm nhận ra các ankin tất cả links bố ở đầu mạch.

R-C≡CH + AgNO3 + NH3 → R-C≡CAg + NH4NO3

R–C≡C–H + OH → R–C≡C–Ag ↓ (màu sắc đá quý nhạt) + 2NH3 + H2O

– Ví dụ:

Axetilen (C2H2) bội phản ứng với hỗn hợp AgNO3 trong môi trường thiên nhiên NH3:

AgNO3 + 3NH3 + H2O → OH + NH4NO3

H–C≡C–H + 2OH → Ag–C≡C–Ag ↓ (màu vàng nhạt) + 4NH3 + 2H2O

– Các chất hay gặp là: C2H2: etin (tốt còn gọi là axetilen), CH3-C≡C propin(metylaxetilen), CH2=CH-C≡CH but-1-in-3-en (vinyl axetilen)