Cách Nâng Cấp Win 10 Home Single Language Lên Win 10 Pro

Bài viết này mô Windows các bước cần thực hiện nếu bạn muốn nâng cấp thiết bị của mình từ Windows 11 Home lên Windows 11 Pro. 

Để kiểm tra phiên bản bạn đang chạy và trạng thái kích hoạt của bạn: 

Chọn Bắt đầu > Cài đặt > Kích> của Bạn.

Bạn đang xem: Cách nâng cấp win 10 home single language lên win 10 pro


Quan trọng: Các bước sau chỉ áp dụng cho các thiết bị hiện đang chạy bản sao đã kích hoạt của Windows 11 Home. Nếu bạn chưa kích hoạt, chúng tôi khuyên bạn nên kích hoạt Windows 11 Home trước tiên. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Kích Windows.


Trước tiên, hãy kiểm tra xem bạn có khóa Windows Pro hay không. Để biết thêm thông tin, xem mục Tìm khóa Windows sản phẩm của bạn. Sau đó, hãy làm theo các bước áp dụng cho kịch bản khóa sản phẩm của bạn.

Nếu bạn có khóa Windows 11 trên Pro sản phẩm

Chọn Bắt đầu > Cài đặt > Kích >kích hoạt.

Chọn Thay đổi khóa sản phẩm, rồi nhập khóa sản phẩm có 25 Windows 11 Pro sản phẩm.

Chọn Tiếp theo để bắt đầu nâng cấp lên Windows 11 Pro.

Nếu bạn chưa có khóa sản phẩm Windows 11 Pro hàng

Chọn Bắt đầu > Cài đặt > Kích >kích hoạt.

Bên dưới Nâng cấp phiên bản Windows, chọn Mở Store

Đảm bảo bạn đã đăng nhập bằng tài khoản quansulienminh.vn để mua gói Windows 11 Pro

Sau khi xác nhận giao dịch mua, bạn sẽ được nhắc cài đặt Windows 11 Pro khởi động lại PC. Sau đó, bạn sẽ chạy Windows 11 Pro.


Bài viết này trình diễn chi tiết các bước cần thực hiện nếu bạn muốn nâng cấp thiết bị của mình từ phiên Windows 10 Home lên Windows 10 Pro. 

Để kiểm tra phiên bản bạn đang chạy và trạng thái kích hoạt của bạn: 

Chọn Bắt đầu > Cài đặt > Nhật Bảo mật & kích > kích hoạt.

Xem thêm: Học Bằng Lái Xe Ô Tô 4 Chỗ & 7 Chỗ? Bao Nhiêu Tiền 2021 Học Lái Xe Ô Tô Con Nên Học Bằng Gì


Quan trọng: Các bước sau đây chỉ áp dụng cho các thiết bị hiện đang chạy bản sao đã kích hoạt của Windows 10 Home. Nếu bạn không kích hoạt, chúng tôi khuyên bạn nên kích hoạt máy tính Windows 10 Home tiên. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Kích Windows.


Trước tiên, hãy kiểm tra xem bạn có khóa Windows Pro hay không. Để biết thêm thông tin, xem mục Tìm khóa Windows sản phẩm của bạn. Sau đó, hãy làm theo các bước áp dụng cho kịch bản khóa sản phẩm của bạn.

Nếu bạn có khóa Windows 10 Pro sản phẩm

Chọn Bắt đầu > Cài đặt > Nhật Bảo mật & kích > kích hoạt.

Bên dưới Nâng cấp phiên bản Windows, chọn Thay đổi khóa sản phẩm.

Nhập khóa sản phẩm có 25 Windows 10 Pro.

Chọn Tiếp theo để bắt đầu nâng cấp lên Windows 10 Pro.

Nếu bạn chưa có khóa sản phẩm Windows 10 Pro của mình

Chọn Bắt đầu > Cài đặt > Cập nhật bảo & kích > kích hoạt.

Bên dưới Nâng cấp phiên bản Windows, chọn Đi tới Store

Đảm bảo bạn đã đăng nhập bằng tài khoản quansulienminh.vn để mua hàng Windows 10 Pro

Sau khi xác nhận giao dịch mua, bạn sẽ được nhắc cài đặt Windows 10 Pro khởi động lại PC. Sau đó, bạn sẽ chạy Windows 10 Pro.


*
*
*

ĐĂNG KÝ NGUỒN CẤP RSS

Bạn cần thêm trợ giúp?


Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng
Nhận hỗ trợ
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
quansulienminh.vn Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà phát triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © quansulienminh.vn 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *