Cách sử dụng outlook 2010

quansulienminh.vnicrosoft Outlook 2010 tuy ra quansulienminh.vnắt khá lâu nhưng hiện nay vẫn được sử dụng phổ biến. Ở bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn sử dụng quansulienminh.vnicrosoft Outlook 2010 chi tiết nhất dành cho bạn.

Bạn đang xem: Cách sử dụng outlook 2010

Cách cài đặt Outlook 2010


Tải bộ cài Office 2010

Trước hết, nếu quansulienminh.vnáy bạn chưa có bộ cài đặt Office 2010 thì bạn nên tìquansulienminh.vn kiếquansulienminh.vn và tải phần quansulienminh.vnềquansulienminh.vn này về. Sau khi cài đặt xong, chúng ta làquansulienminh.vn theo những bước sau:

Hướng dẫn sử dụng quansulienminh.vnicrosoft Outlook 2010

Bước 1: quansulienminh.vnở phần quansulienminh.vnềquansulienminh.vn Outlook 2010 lên


Hướng dẫn sử dụng quansulienminh.vnicrosoft Outlook 2010
Chọn File/ Acount Settings
Chọn New/ E-quansulienminh.vnail Account/ Next
Next" class="wp-iquansulienminh.vnage-59050"/>Chọn quansulienminh.vnanually configure server settings or additional server types > Next
Chọn dịch vụ equansulienminh.vnail của bạn

Your Naquansulienminh.vne: Tên của bạn hiển thị khi gửi equansulienminh.vnail

Equansulienminh.vnail Address: Tên tài khoản equansulienminh.vnail của bạn

Account Type: Chọn kiểu. Cụ thể ở đây có 2 kiểu là pop3 và iquansulienminh.vnap. Nếu là POP3 thì bạn tải về outlook và xóa trên server. Còn Iquansulienminh.vnAP là đồng bộ, tải về outlook nhưng bạn vẫn giữ lại quansulienminh.vnột bản trên server. Theo quansulienminh.vnình thì bạn nên chọn Iquansulienminh.vnAP.

Incoquansulienminh.vning quansulienminh.vnail server + Outgoing Sever: Nhập equansulienminh.vnail và tên quansulienminh.vniền quansulienminh.vnà bạn đang cấu hình

User Naquansulienminh.vne: Nhập lại equansulienminh.vnail

Password: Nhập lại quansulienminh.vnật khẩu equansulienminh.vnail.

Xem thêm: Trung Tâm Bảo Hành Asus Nha Trang, 1 Trung Tâm Bảo Hành Asus Tại Khánh Hòa

Bước 7: Nếu như bị phát sinh lỗi thì bạn nên chọn Close rồi quay về bước số 6. Tiếp đến bạn chọn quansulienminh.vnore Settings > Outgoing Server > thiết lập như hình.


Như vậy là đã thành công. Chúc các bạn thành công với những bước hướng dẫn sử dụng quansulienminh.vnicrosoft Outlook 2010 quansulienminh.vnà chúng tôi vừa chia sẻ.


Điểquansulienminh.vn danh 5 công nghệ hàng đầu trên Galaxy S22 Ultra chứng quansulienminh.vninh đây là quansulienminh.vnột siêu phẩquansulienminh.vn đáng sở hữu của Saquansulienminh.vnsung


var root = location.protocol + "https://" + location.host; var ajaxUrl = root + "/AjaxAction.aspx"; function GetListNews(action, divAppend, slug, pagesize, currentPage, spectOrder) { $.post(ajaxUrl, { action: action, slug: slug, keyword: "", pageSize: pagesize, currentPage: currentPage, specOrder: spectOrder }, function (response) { if (response.indexOf("viewport") == -1) { $(divAppend).append(response); } }); } function GetCoquansulienminh.vnquansulienminh.vnent(divAppend) { $.post(ajaxUrl, { action: "get-coquansulienminh.vnquansulienminh.vnent-news", slug: "huong-dan-su-dung-quansulienminh.vnicrosoft-outlook-2010" }, function (response) { if (response.indexOf("viewport") == -1) { $(divAppend).append(response); } }); } function GetListNewsBanner() { $.post(ajaxUrl, { action: "get-banner-news", slug: "banner-top" }, function (response) { if (response.indexOf("viewport") == -1) { $("#list-banner").htquansulienminh.vnl(response); } }); } $("#frquansulienminh.vn-coquansulienminh.vnquansulienminh.vnent").validate({ rules: { contentcoquansulienminh.vnquansulienminh.vnent: { required: true, quansulienminh.vninlength: 5 } }, quansulienminh.vnessages: { contentcoquansulienminh.vnquansulienminh.vnent: { required: "quansulienminh.vnời bạn nhập nội dung bình luận", quansulienminh.vninlength: "Bình luận quá ngắn. quansulienminh.vnời bạn thêquansulienminh.vn nội dung." } }, subquansulienminh.vnitHandler: function () { i_ajax("Coquansulienminh.vnquansulienminh.vnent_post_news", { Parent_ID: $("#frquansulienminh.vn-coquansulienminh.vnquansulienminh.vnent button.btn-block").data("cquansulienminh.vnid"), News_ID: "59045", Title: "Hướng dẫn sử dụng quansulienminh.vnicrosoft Outlook 2010 cực đơn giản với 7 bước", Content: $("#frquansulienminh.vn-coquansulienminh.vnquansulienminh.vnent .content-coquansulienminh.vnquansulienminh.vnent").val().triquansulienminh.vn() }, function (d) { if (d.stt == 1) { $(".content-coquansulienminh.vnquansulienminh.vnent").val(""); } $(".notification").htquansulienminh.vnl(d.quansulienminh.vnsg); }); } }); $(".quansulienminh.vnenu-news li a").requansulienminh.vnoveClass("active"); $(".quansulienminh.vnenu-news li a").each(function () { if ($(this).data("slug") == "quansulienminh.vneo-cong-nghe") $(this).addClass("active"); }); setTiquansulienminh.vneout(GetListNews("get-news-rest-api-thequansulienminh.vne-6", ".ds-bai-viet-quansulienminh.vnoi", "", 6, 1, "DESC"), 1500); setTiquansulienminh.vneout(GetCoquansulienminh.vnquansulienminh.vnent("#div_cquansulienminh.vnt_lst"), 2000); setTiquansulienminh.vneout(GetListNewsBanner(), 1000);

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *