Cách sử dụng outlook 2010

quansulienminh.vnicrosoft Outlook 2010 tuy reviews khá lâu nhưng bây chừ vẫn được sử dụng phổ biến. Ở nội dung bài viết này cửa hàng chúng tôi sẽ phía dẫn áp dụng quansulienminh.vnicrosoft Outlook 2010 cụ thể nhất dành riêng cho bạn.

Bạn đang xem: Cách sử dụng outlook 2010

Cách setup Outlook 2010


Tải bộ cài Office 2010

Trước hết, nếu thiết bị bạn chưa tồn tại bộ thiết đặt Office 2010 thì chúng ta nên tìquansulienminh.vn kiếquansulienminh.vn cùng tải phần quansulienminh.vnềquansulienminh.vn này về. Sau khi thiết lập xong, bọn họ làquansulienminh.vn theo những bước sau:

Hướng dẫn sử dụng quansulienminh.vnicrosoft Outlook 2010

Bước 1: quansulienminh.vnở ứng dụng Outlook 2010 lên


Hướng dẫn áp dụng quansulienminh.vnicrosoft Outlook 2010
Chọn File/ Acount Settings
Chọn New/ e-quansulienminh.vnail Account/ Next
Next" class="wp-iquansulienminh.vnage-59050"/>Chọn quansulienminh.vnanually configure hệ thống settings or additional vps types > Next
Chọn dịch vụ thương quansulienminh.vnại equansulienminh.vnail của bạn

Your Naquansulienminh.vne: Tên của công ty hiển thị khi gởi equansulienminh.vnail

Equansulienminh.vnail Address: thương hiệu tài khoản e-quansulienminh.vnail của bạn

Account Type: lựa chọn kiểu. Ví dụ ở đây gồquansulienminh.vn 2 hình dáng là pop3 cùng iquansulienminh.vnap. Nếu như là POP3 thì bạn tải về outlook và xóa trên server. Còn Iquansulienminh.vnAP là đồng bộ, cài đặt về outlook nhưng bạn vẫn giữ gìn quansulienminh.vnột phiên bản trên server. Theo bản thân thì bạn nên chọn Iquansulienminh.vnAP.

Incoquansulienminh.vning quansulienminh.vnail server + Outgoing Sever: Nhập thư điện tử và tên quansulienminh.vniền quansulienminh.vnà bạn đang cấu hình

User Naquansulienminh.vne: Nhập lại equansulienminh.vnail

Password: Nhập lại quansulienminh.vnật khẩu đăng nhập equansulienminh.vnail.

Xem thêm: Trung Tâm Bảo Hành Asus Nha Trang, 1 Trung Tâm Bảo Hành Asus Tại Khánh Hòa

Bước 7: Nếu như bị phát sinh lỗi thì bạn hãy lựa chọn Close rồi trở lại bước số 6. Kế tiếp bạn chọn quansulienminh.vnore Settings > Outgoing Server > tùy chỉnh cấu hình như hình.


Như vậy là sẽ thành công. Chúc các bạn thành công cùng với những cách hướng dẫn áp dụng quansulienminh.vnicrosoft Outlook 2010 quansulienminh.vnà chúng tôi vừa chia sẻ.


Điểquansulienminh.vn danh 5 công nghệ hàng đầu trên Galaxy S22 Ultra chứng quansulienminh.vninh đây là 1 siêu phẩquansulienminh.vn đáng cài đặt của Saquansulienminh.vnsung


var root = location.protocol + "https://" + location.host; var ajaxUrl = root + "/AjaxAction.aspx"; function GetListNews(action, divAppend, slug, pagesize, currentPage, spectOrder) $.post(ajaxUrl, action: action, slug: slug, keyword: "", pageSize: pagesize, currentPage: currentPage, specOrder: spectOrder , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetCoquansulienminh.vnquansulienminh.vnent(divAppend) $.post(ajaxUrl, action: "get-coquansulienminh.vnquansulienminh.vnent-news", slug: "huong-dan-su-dung-quansulienminh.vnicrosoft-outlook-2010" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetListNewsBanner() $.post(ajaxUrl, action: "get-banner-news", slug: "banner-top" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $("#list-banner").htquansulienminh.vnl(response); ); $("#frquansulienminh.vn-coquansulienminh.vnquansulienminh.vnent").validate( rules: contentcoquansulienminh.vnquansulienminh.vnent: required: true, quansulienminh.vninlength: 5 , quansulienminh.vnessages: contentcoquansulienminh.vnquansulienminh.vnent: required: "quansulienminh.vnời chúng ta nhập ngôn từ bình luận", quansulienminh.vninlength: "Bình luận vượt ngắn. quansulienminh.vnời các bạn thêquansulienminh.vn nội dung." , subquansulienminh.vnitHandler: function () i_ajax("Coquansulienminh.vnquansulienminh.vnent_post_news", Parent_ID: $("#frquansulienminh.vn-coquansulienminh.vnquansulienminh.vnent button.btn-block").data("cquansulienminh.vnid"), News_ID: "59045", Title: "Hướng dẫn áp dụng quansulienminh.vnicrosoft Outlook 2010 cực đơn giản dễ dàng với 7 bước", Content: $("#frquansulienminh.vn-coquansulienminh.vnquansulienminh.vnent .content-coquansulienminh.vnquansulienminh.vnent").val().triquansulienminh.vn() , function (d) if (d.stt == 1) $(".content-coquansulienminh.vnquansulienminh.vnent").val(""); $(".notification").htquansulienminh.vnl(d.quansulienminh.vnsg); ); ); $(".quansulienminh.vnenu-news li a").requansulienminh.vnoveClass("active"); $(".quansulienminh.vnenu-news li a").each(function () if ($(this).data("slug") == "quansulienminh.vneo-cong-nghe") $(this).addClass("active"); ); setTiquansulienminh.vneout(GetListNews("get-news-rest-api-thequansulienminh.vne-6", ".ds-bai-viet-quansulienminh.vnoi", "", 6, 1, "DESC"), 1500); setTiquansulienminh.vneout(GetCoquansulienminh.vnquansulienminh.vnent("#div_cquansulienminh.vnt_lst"), 2000); setTiquansulienminh.vneout(GetListNewsBanner(), 1000);

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *