Mạng máy tính cách chia địa chỉ ip theo subnet, thiết lập mạng lan bằng cách chia subnet

Nhằm tiết kiệm chi phí con số tác động IPv4 hiện thời, hiện nay đang bị hao dần dần vày con số visitor Internet càng ngày càng các bắt buộc phương án được đưa ra để khắc chế là phân tách bé dại địa chỉ IP..

You watching: Mạng máy tính cách chia địa chỉ ip theo subnet, thiết lập mạng lan bằng cách chia subnet

I. Chia subnet

Để có thể phân chia nhỏ một mạng lớn thành nhiều mạng bé bằng nhau, người ta thực hiện mượn thêm một số bit mặt phần host để làm phần mạng, các bit mượn này được phát âm là các bit subnet. Tùy thuộc vào so bit subnet mà có thể chia được số lượng mạng nhỏ sự so sánh với kích khuôn khổ khác nhau.


Các bài toán vào Subnetting:

Bài toán xuôi:

Cho trcầu một địa chỉ mạng với các yêu cầu: 


Số subnet phân tách được bao nhiêu?Số host trên một subnet là bao nhiêu?Trong một subnet:Địa chỉ mạng là gì?Địa chỉ host đầu tiên?Địa chỉ host cuối cùng?Địa chỉ broadcast?Subnet mask tương ứng với mỗi mạng con?

Phân tích bài toán:

Gọi n là số bit mượn và m là số bit phần host.Số subnet có công thức sau: 2nSố host trên một subnet: 2m – 2Bước nhảy = 28-nVới mỗi subnet:Địa chỉ mạng: Octet bị mượn bội số với bcầu nhảy.Địa chỉ host đầu: Địa chỉ network +1Địa chỉ host cuối: Địa chỉ broadcast -1Địa chỉ broadcast: Địa chỉ mạng kế tiếp -1Địa chỉ mạng kế tiếp: Địa chỉ mạng trcầu + bcầu nhảySubnet mask tương ứng: Subnet mask ban đầu + n
n (số bit mượn)12345678
Bmong nhảy1286432168421

 

Ví dụ 1: Thực hiện chia mạng 192.168.1.0/24 thành 4 subnet bằng cách mượn thêm 2 bit của phần host.

Số bit mượn: n=2

Số bit host: m=6


=> Chia được 4 subnet mỗi subnet có 62 host

Với mỗi subnet:

Subnet 1Subnet 2Subnet 3Subnet 4
Địa chỉ mạng192.168.1.0192.168.1.64192.168.1.128192.168.1.192
Địa chỉ host đầu192.168.1.1192.168.1.65192.168.1.129192.168.1.193
Địa chỉ host cuối192.168.1.62192.168.1.126192.168.1.190192.168.1.254
Địa chỉ broadcast192.168.1.63192.168.1.127192.168.1.191192.168.1.255

 

Ví dụ 2: Thực hiện chia mạng 192.168.1.0/24 thành 4 subnet bằng cách mượn thêm 2 bit của phần host. (Ở ví dụ 2 này mình hướng theo cách khác để các quý khách hàng không muốn học theo kiểu công thức nhỏng bên trên thì có thể tmê mệt khảo thêm)

Với các bit mượn là “00

192.168.1.00000000 -> 192.168.1.0/26 Địa chỉ network

192.168.1.00000001 -> 192.168.1.1/26 Địa chỉ host đầu

….

192.168.1.00111110 -> 192.168.1.62/26 Địa chỉ host cuối

192.168.1.00111111 -> 192.168.1.63/26 Địa chỉ broadcast


Với các bit mượn là “01

192.168.1.01000000 -> 192.168.1.64/26 Địa chỉ network

192.168.1.01000001 -> 192.168.1.65/26 Địa chỉ host đầu

….

192.168.1.01111110 -> 192.168.1.126/26 Địa chỉ host cuối


192.168.1.01111111 -> 192.168.1.127/26 Địa chỉ broadcast

Với các bit mượn là “10

192.168.1.10000000 -> 192.168.1.128/26 Địa chỉ network

192.168.1.10000001 -> 192.168.1.129/26 Địa chỉ host đầu

….


192.168.1.10111110 -> 192.168.1.190/26 Địa chỉ host cuối

192.168.1.

See more: Phó Giám Đốc Công An Tỉnh Khánh Hòa, Trang Thông Tin Điện Tử Ca Khánh Hòa

10111111 -> 192.168.1.191/26 Địa chỉ broadcast

Với các bit mượn là “11

192.168.1.11000000 -> 192.168.1.192/26 Địa chỉ network

192.168.1.11000001 -> 192.168.1.193/26 Địa chỉ host đầu

….

192.168.1.11111110 -> 192.168.1.254/26 Địa chỉ host cuối

192.168.1.11111111 -> 192.168.1.255/26 Địa chỉ broadcast

Nhận xét:

Với mỗi dải bit mượn, ta chia nhỏ ra được một subnet. Ở ví dụ bên trên, vì mượn 2 bit bắt buộc t phân tách được 22 subnet tương ứng với 2 bit nhị phân (00,01,10,11).

Phần network lúc này bao gồm phần network cội cộng thêm các bit mượn. Địa chỉ IP lúc này có 26 bit network chứ ko phải 24 bit nlỗi trmong nữa phải số prefix – length sẽ là /26. Subnet mask vào trường hợp này sẽ là “11111111.11111111.11111111.11000000” ở dạng nhị phân, giỏi là 255.255.255.192 ở dạng thập phân.

Các bit phần host (ở đây là 6 bit cuối) sẽ chạy từ một dãy địa chỉ gồm các bit 0 (000000 – 6 bit 0)đến một dãy địa chỉ gồm các bit 1 (111111 – 6 bit 1). Tổng quý giá có thể có của một dãy nhị phân 6 bit là 26 cực hiếm. Ta bỏ ra nhị cực hiếm 000000 (là địa chỉ network) và 111111 (là địa chỉ broadcast) thì số lượng địa chỉ dùng được cho host của một subnet là 26 – 2 = 62 địa chỉ.

Như vậy, bằng cách mượn 2 bit của phần host, ta đã phân chia network 192.168.1.0/24 thành 4 subnet và mỗi subnet này có 62 host.

Các subnet được chia nhỏ ra là 192.168.1.0/26, 192.168.1.64/26, 192.168.1.128/26 và 192.168.1.192/26.

2. Bài toán ngược:

*
Bài toán ngược

Trên bài toán ta thấy yêu thương mong phân tách ít nhất 5 subnet bắt buộc ta có công thức 2n >= 5 và số host lớn nhất trong mạng là 20 host phải ta có 2m – 2 >= đôi mươi và ta có thêm n + m = 8. Giải hệ bất pmùi hương trình bên trên ta được kết quả n = 3 và m = 5 (có m và n rồi ta giải tiếp nlỗi bài toán xuôi thôi, các quý khách hàng tự giải tiếp nhé)

II. VLSM (Variable-Length Subnet Mask)

Với phương thơm pháp phân chia nhỏng bên trên ta chỉ có thể phân chia một mạng lớn thành các mạng nhỏ bằng nhau. Trong nhiều trường hợp, việc chia đều như vậy không thể phục vụ được yêu thương ước về quy hoạch IP mang lại sơ đồ mạng.
*
Sơ đồ ví dụ về yêu mong phân tách subnetTrên sơ đồ này, người quản trị được yêu ước dùng một mạng 192.168.1.0/24 để quy hoạch IPhường. cho cục bộ các subnet bên trên sơ đồ.Để có thể thực hiện được yêu thương ước này, mạng 192.168.1.0/24 cần phải được phân tách thành các mạng bé có kích thmong ko bằng nhau. Các subnet kích thcầu lớn rộng sẽ được sử dụng cho các mạng có số lượng host lớn và các subnet có kích thcầu nhỏ sẽ được sử dụng mang đến các mạng có kích thước nhỏ.
*
Chia subnet VLSM

Hình bên trên đưa ra một giải pháp phân tách subnet không số đông nhau thỏa mãn nhu cầu được những hiểu biết đề ra của sơ đồ vật mạng. Trên sơ thiết bị này , có thể thấy :

Mạng LAN với 72 host được gán mang đến subnet 192.168.1.0/25 . Subnet này áp dụng 25 bit mạng với 7 bit host. Với 7 bit host, subnet này còn có tổng cộng 27 – 2 = 126 host, hoàn toàn đáp ứng đầy đủ số lượng IP.. mang lại mạng LAN 72 host.Mạng LAN cùng với 60 host được cấp cho đến dải IP. 192.168.1.128/26 . Subnet này còn có 26 bit mạng với 6 bit host. Với 6 bit host, subnet này có tổng cộng 26 – 2 = 62 host, đáp ứng đầy đủ số lượng IPhường. đến mạng LAN 60 hostPhân tích tương tự rất có thể thấy những subnet này phần đông đáp ứng một cách đầy đủ số host trên các mạng của các router.

Phương thơm pháp chia một mạng thành rất nhiều subnet gồm kích cỡ không hầu như nhau được tiến hành sinh hoạt ví dụ bên trên được Call là phương pháp phân chia subnet VLSM (Variable Length Subnet Mask). Một sơ đồ dùng VLSM là 1 trong sơ trang bị trường thọ các subnet của và một mạng sử dụng các subnet-mask gồm chiều lâu năm thay đổi, giỏi nói theo cách khác, là tất cả số prefix-length khác biệt.

III. Summary (Tóm tắt địa chỉ)

Nếu kỹ năng phân chia subnet tiến hành chia một mạng phệ thành nhiều mạng bé dại (subnet) thì kỹ năng bắt tắt cửa hàng (summary) lại tiến hành gộp nhiều mạng nhỏ dại thành một mạng lớn

Ngulặng lý của nghệ thuật summary:

Để summary các cửa hàng network, tiến hành quan gần kề những octet của các shop này trường đoản cú trái sang đề nghị với xét octet khác nhau trước tiên. Thực hiện so với nhị phân những octet không giống nhau đầu tiên này với thường xuyên chọn ra các bit nhị phân như thể nhau trong các octet. Phần network của thúc đẩy summary sẽ được sinh sản thành từ các octet tương đương nhau trước kia với những bit nhị phân tương đương nhau của những octet vừa xét.Ví dụ: Hãy tóm tắt 4 liên hệ mạng tiếp sau đây thành một shop mạng nhất.168.0.0/24168.1.0/24168.2.0/24168.3.0/24Thực hiện :cũng có thể thấy rằng 4 ảnh hưởng bên trên tương tự nhau các octet đầu tiên cùng vật dụng hai, khác biệt làm việc octet máy 3. Thực hiện phân tích nhị phân octet sản phẩm công nghệ 3.

See more: Top 5 Phần Mềm Thiết Kế Bàn Ghế, Phần Mềm Thiết Kế Nội Thất Chuyên Nghiệp

192.168.|000000|00.0

192.168.|000000|01.0

192.168.|000000|10.0

192.168.|000000|11.0

Ở octet máy 3, những tác động này còn kiểu như nhau thêm được 6 bit nữa. Vậy liên quan network mà lại che phủ cả 4 tác động network vẫn đến sẽ sở hữu được phần network bao hàm octet đầu tiên, octet thứ 2 với thêm 6 bit tương tự nhau tê nữa. Cho các bit còn sót lại làm phần host với clear chúng về 0, ta sẽ có được địa chỉ network summnary nên tyên ổn là 192.168.0.0/22. Network 192.168.0.0/22 đã che phủ cả 4 network đang mang đến.