Cho luồng khí co đi qua ống sứ đựng m gam fe2o3 ở nhiệt độ cao một thời gian

Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 nung rét. Sau một thời hạn thu được 10,44 gam hóa học rắn X có Fe, FeO, Fe2O3 với Fe3O4. Hòa rã không còn X vào dung dịch HNO3 quánh, nóng thu được 4,368 lkhông nhiều NO2 (sản phẩm khử độc nhất sinh sống đktc). Giá trị của m là
You watching: Cho luồng khí co đi qua ống sứ đựng m gam fe2o3 ở nhiệt độ cao một thời gian

nNO2 = 0,195 mol

Xét toàn bộ quá trình chỉ có CO mang đến e (tạo CO2) cùng HNO3 dấn e (tạo thành NO2)

Bảo toàn e: 2.nCO = nNO2 => nCO = 0,0975 mol

=> nCO2= nCO = 0,0975 mol

Bảo toàn khối lượng: mCO + mFe2O3 = mCO2 + mhh oxit

=> mFe2O3 = 0,0975.44 + 10,44 – 0,0975.28 = 12 gam


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho luồng khí CO (dư) trải qua 9,1 gam hỗn hợp bao gồm CuO với Al2O3nung rét cho đến lúc bội phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam hóa học rắn. Khối hận lượng CuO tất cả trong tất cả hổn hợp thuở đầu là


Dẫn nhàn V lkhông nhiều khí CO (sống đktc) đi sang một ống sđọng đựng lượng dư tất cả hổn hợp rắn bao gồm CuO, Fe2O3(ngơi nghỉ ánh nắng mặt trời cao). Sau Khi những bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được khí X. Dẫn toàn cục khí X sinh sống bên trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2thì chế tạo thành 4 gam kết tủa. Giá trị của V là


Cho H2dư qua 8,14 gam các thành phần hỗn hợp A tất cả CuO, Al2O3với FexOynung nóng. Sau Khi bội phản ứng xong xuôi, thu được 1,44 gam H2O cùng a gam chất rắn. Giá trị của a là


Cho khí CO qua ống đựng 15,2 gam tất cả hổn hợp tất cả CuO và FeO nung rét. Sau một thời hạn nhận được hỗn hợp khí B và 13,6 gam hóa học rắn C. Cho B chức năng cùng với dung dịch Ca(OH)2dư chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Cho V lít các thành phần hỗn hợp khí (làm việc đktc) gồm CO cùng H2phản nghịch ứng với 1 lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO cùng Fe3O4nung rét. Sau Lúc những làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng tất cả hổn hợp rắn bớt 0,32 gam. Giá trị của V là


Khử hoàn toàn 58 gam các thành phần hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 yêu cầu đầy đủ 22,4 lkhông nhiều (đktc) các thành phần hỗn hợp CO và H2. Kăn năn lượng Fe hình thành là


Hoà tan trọn vẹn đôi mươi gam một oxit kim loại bằng dung dịch H2SO4loãng thu được 50 gam muối bột. Khử hoàn toàn lượng oxit đó thành sắt kẽm kim loại ngơi nghỉ ánh nắng mặt trời cao đề nghị V lkhông nhiều khí CO (đktc). Giá trị của V là


Chia 47,2 gam tất cả hổn hợp có CuO, Fe2O3và Fe3O4thành 2 phần đều nhau. Phần 1 khử trọn vẹn bởi CO dư ngơi nghỉ nhiệt độ cao thu được 17,2 gam 2 sắt kẽm kim loại. Phần 2 mang đến tính năng toàn diện với hỗn hợp H2SO4loãng, chiếm được m gam muối hạt. Giá trị của m là


Khử 3,48 gam một oxit của sắt kẽm kim loại M bắt buộc cần sử dụng 1,344 lít H2 (đktc). Toàn cỗ lượng kim loại M ra đời mang đến công dụng với dung dịch HCl dư thu được 1,008 lkhông nhiều H2(đktc). Công thức oxit là
See more: Luyện Đọc Hiểu Đoạn Văn Tiếng Hàn Cơ Bản, 5 Phút Luyện Tập Đọc Hiểu Đoạn Văn Tiếng Hàn (1)

Cho 4,48 lít khí CO (ngơi nghỉ đktc) nhàn nhã trải qua ống sứ nung lạnh đựng 8 gam một oxit sắt đến khi làm phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau bội phản ứng gồm tỉ kân hận đối với hiđro bởi trăng tròn. Công thức của oxit Fe cùng Xác Suất thể tích của khí CO2trong hỗn hợp khí sau bội phản ứng là


Hỗn hợp A tất cả CuO và MO theo Tỷ Lệ mol tương ứng là 1 trong : 2 (M là kim loại hóa trị không đổi). Cho 1 luồng H2dư trải qua 3,025 gam Anung lạnh chiếm được hỗn hợp chất rắn B. Để hoà chảy hết B đề nghị 40 ml dung dịch HNO32,5M và nhận được V lkhông nhiều khí NO tốt nhất (đktc). Hiệu suất các phản bội ứng đạt 100%. Kim một số loại M và quý giá của V là


Cho 31,9 gam hỗn hợp Al2O3, ZnO, FeO, CaO công dụng không còn cùng với CO dư, nấu nóng chiếm được 28,7 gam các thành phần hỗn hợp X. Cho X chức năng với hỗn hợp HCl dư chiếm được V lkhông nhiều khí H2 (đktc). V có mức giá trị là:


Khử trọn vẹn 32,2 gam các thành phần hỗn hợp gồm CuO, Fe2O3với ZnO bởi CO ngơi nghỉ ánh nắng mặt trời cao nhận được 25 gam tất cả hổn hợp X tất cả 3 sắt kẽm kim loại. Cho X chức năng hoàn toản cùng với dung dịch HNO3thì nhận được khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc) cùng hỗn hợp chứa m gam muối. Giá trị của m là


Khử trọn vẹn 69,6 gam các thành phần hỗn hợp A có FeO, Fe2O3, Fe3O4với CuOlàm việc ánh sáng cao thành sắt kẽm kim loại đề nghị 24,64 lkhông nhiều khí CO (đktc) với nhận được x gam hóa học rắn. Cũng mang đến 69,6 gam A công dụng cùng với hỗn hợp HCl trọn vẹn chiếm được hỗn hợp B cất y gam muối hạt. Cho B công dụng cùng với hỗn hợp NaOH dư thấy tạo ra thành z gam kết tủa. Giá trị của x, y, z thứu tự là


Cho một luồng khí CO đi qua ống sđọng đựng m gam Fe2O3 nung rét. Sau một thời hạn chiếm được 10,44 gam chất rắn X có sắt, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Hòa tung không còn X trong dung dịch HNO3 đặc, lạnh nhận được 4,368 lít NO2 (thành phầm khử độc nhất vô nhị ở đktc). Giá trị của m là


Dẫn 11,2 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp X gồm CO và CO2 (tất cả tỉ kân hận so với H2 bằng 15,6) qua ống đựng hỗn hợp chất rắn tất cả CuO, Fe2O3 nung rét, nhận được các thành phần hỗn hợp khí Y (tất cả tỉ kân hận đối với H2 bởi 18). Kân hận lượng chất rắn còn lại sau phản nghịch ứng sẽ giảm xuống đối với ban sơ là


Cho khí CO trải qua ống sứ đọng đựng 0,09 mol hỗn hợp A bao gồm Fe2O3 cùng FeO nung lạnh sau đó 1 thời gian chiếm được 10,32 gam hóa học rắn B. Dẫn khí đi thoát ra khỏi ống sứ vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 17,73 gam kết tủa. Cho B chức năng hết với hỗn hợp HNO3 dư chiếm được V lkhông nhiều NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là:


Cho khí CO qua tất cả hổn hợp T có Fe và Fe2O3 nung nóng thu được hỗn hợp khí B với các thành phần hỗn hợp chất rắn D. Cho B qua dung dịch Ca(OH)2 dư chiếm được 6 gam kết tủa. Mặt không giống, kết hợp các thành phần hỗn hợp D bằng hỗn hợp H2SO4 sệt, rét, dư thu được 0,18 mol SO2 (sản phẩm khử duy nhất) cùng 24 gam muối. Phần trăm số mol của Fe vào hỗn hợp T là


Đun 0,04 mol các thành phần hỗn hợp tất cả tương đối nước cùng khí CO2 qua cacbon nung đỏ, thu được 0,07 mol các thành phần hỗn hợp Y gồm CO, H2 và CO2. Cho Y trải qua ống đựng 20 gam các thành phần hỗn hợp bao gồm Fe2O3 với CuO (dư, nung nóng), sau khi những phản bội ứng xảy ra trọn vẹn, nhận được m gam chất rắn. Giá trị của m là
See more: Dùng Phần Mềm Nào Để Tải Được Video Trên Trang Báo Vnexpress ?

Hỗn vừa lòng X tất cả Fe, FeO, Fe2O3. Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đọng đựng m g các thành phần hỗn hợp X nung nóng. Sau Khi xong xuôi thí nghiệm thu sát hoạch được 64 g chất rắn A với 11,2 lít khí B (đktc) gồm tỉ khối so với hiđro là 20,4. Giá trị của m là


Cho H2 dư qua m gam tất cả hổn hợp hóa học rắn X có Fe, CuO, Fe3O4 nung lạnh, làm phản ứng dứt thấy trọng lượng chất rắn bớt 0,48 gam. Nếu hài hòa hoàn toàn m gam X vào V(ml) dung dịch HNO3 0,5M hoàn toản thì chiếm được buổi tối nhiều 1,344 lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là