CÓ 2 SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Chào luật sư, tôi phát hiện ra mình có hai sổ bảo hiểm xã hội, một ở công ty cũ, một ở công ty mới. Vậy bây giờ tôi phải làm như thế nào? Mong được giải đáp!


*

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Luật Quang Huy Việt Nam. Căn cứ theo quy định của pháp luật, chúng tôi xin tư vấn về việc giải quyết trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội có 2 sổ bảo hiểm xã hội như sau:


Nội dung bài viết

1. Trường hợp có hai sổ bảo hiểm xã hội mà thời gian đóng bảo hiểm không trùng nhau

1. Trường hợp có hai sổ bảo hiểm xã hội mà thời gian đóng bảo hiểm không trùng nhau

Theo khoản 4 Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH:

“Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới”.

Bạn đang xem: Có 2 sổ bảo hiểm xã hội

Như vậy, khi một người có hai sổ bảo hiểm xã hội mà thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH sẽ thu hồi cả 02 sổ đó và tiến hành cấp lại sổ BHXH mới cho người đó.

1.1 Hồ sơ gộp sổ BHXH

Theo khoản 2 Điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH về Cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH, thẻ BHYT, trường hợp người tham gia BHXH có 02 sổ BHXH khi muốn gộp sổ BHXH thì người tham gia bảo hiểm cần nộp 01 bộ hồ sơ gồm có:

02 sổ BHXH hiện có.Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).Hồ sơ kèm theo (Mục 3,4 Phụ lục 01 kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH).

1.2 Thủ tục gộp sổ BHXH

Đối với người lao động đang làm việc thì nộp hồ sơ như trên đến công ty đang làm việc để công ty làm thủ tục gộp sổ BHXH.

Đối với người lao động đã nghỉ việc thì mang hồ sơ như trên đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi tham gia bảo hiểm xã hội sau cùng để làm thủ tục gộp sổ BHXH.

Ngoài ra, người lao động không phải trả thêm bất cứ chi phí gì để làm thủ tục gộp sổ.

Thêm vào đó, thời hạn cấp lại sổ trong trường hợp này được quy định tại Điều 29 Quyết định 595/QĐ-BHXH:

“Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết”

2. Trường hợp có hai sổ bảo hiểm xã hội mà thời gian đóng bảo hiểm trùng nhau

Khi người tham gia bảo hiểm xã hội có 02 sổ BHXH mà thời gian đóng bảo BHXH trùng nhau thì sẽ nộp hồ sơ gộp sổ BHXH theo thủ tục đã nêu ở trên:

Ngoài ra, theo điểm e khoản 3.1 Điều 43 Quyết định 595/QĐ-BHXH:

“Trường hợp một người có từ 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau thì cơ quan BHXH thực hiện hoàn trả cho người lao động số tiền đơn vị và người lao động đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào quỹ BHTN (bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng BHXH, BHTN của người sử dụng lao động), không bao gồm tiền lãi”

Như vậy, ngoài việc phải gộp sổ BHXH như giống như trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội không trùng nhau, thì người có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trùng nhau sẽ được hoàn trả lại số tiền mà cả người lao động đã và người sử dụng lao động đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và quỹ BHTN không bao gồm lãi.

Xem thêm: Những Câu Đố Dành Cho Học Sinh Tiểu Học, Câu Đố Vui Cho Thiếu Nhi Hay Nhất

Theo khoản 1 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Người lao động quy định điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 8% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất.

và điểm c khoản 1 Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

1. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này như sau:

… c) 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Theo đó, tổng mức đóng BHXH của người lao động và người sử dụng lao động vào quỹ hưu trí và tử tuất là 22% mức tiền lương tháng của người lao động.

Ngoài ra, mức đóng BHTN của người lao động và người sử dụng lao động được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 57 Luật Việc làm 2013 như sau:

1. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm thất nghiệp được quy định như sau:

a) Người lao động đóng bằng 1% tiền lương tháng;

b) Người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp;

Như vậy, số tiền mà người lao động và cả người sử dụng lao động đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và BHTN là 24% mức tiền lương tháng của người lao động.

Ví dụ: Chị A làm việc ở công ty X từ năm 2010 đến 2015 thì nghỉ việc, công ty X đã đóng bảo hiểm xã hội cho chị A trong suốt quãng thời gian nói trên, mức lương bình quân tiền lương của chị A để đóng BHXH trong khoảng thời gian này là 6,000,000 đồng. Năm 2014 chị A ký thêm 1 hợp đồng lao động với Công ty Y, công ty Y không biết chị A đã có sổ BHXH rồi nên làm cho chị A một sổ BHXH mới và đóng BHXH cho chị theo mã sổ đó. Biết hiện nay chị A vẫn làm việc tại công ty Y và mức bình quân tiền lương của chị A để đóng BHXH trong khoảng thời gian này là 8,000,000 đồng.

Như vậy, chị A hiện đang có 02 sổ BHXH. Theo đã phân tích ở trên, chị A sẽ phải làm thủ tục gộp sổ BHXH. Chị A sẽ phải nộp 01 bộ hồ sơ cho công ty mình đang làm việc hiện tại tức công ty Y gồm có: 02 sổ BHXH của mình, tờ khai theo Mẫu TK1-TS. Ngoài ra, chị A đã có thời gian đóng BHXH bị trùng từ 2014 đến 2015 nên thời gian đóng bảo hiểm của chị sẽ được giảm trùng như sau: từ năm 2010 đến 2015 theo sổ BHXH ban đầu, từ năm 2015 đến nay theo sổ BHXH thứ 2. Số tiền đóng BHXH của chị A được hoàn trả là số tiền chị A và công ty Y đã đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất và BHTN cho chị A từ năm 2014 đến năm 2015 (12 tháng) tức 24% mức lương bình quân để đóng BHXH trong khoảng thời gian đó. Như vậy, chị A sẽ được hoàn trả: 8,000,000 đồng x 24% x 12 tháng = 23,040,000 đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *