Đã Kết Nối Mà Không Sử Dụng Internet

Sửa lỗi đã kết nối WiFi nhưng mà không vào được mạng – WiFi được kết nối nhưng lại có thông tin rằng ” No Internet, secured “? trường hợp mạng của doanh nghiệp không vận động như bình thường, khi bộc lộ không dây của ổn định định, toàn bộ các chỉ báo dường như cho biết rằng mọi thứ hồ hết ổn, nhưng các bạn không thể liên kết với Internet.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Chúc chúng ta thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *