Topic describe a famous person

Xin kính chào các chiến binh IELTS Fighter :). Bài viết "Unit 7:Topic Describe a famous person - Speaking IELTS Part 2" vẫn chỉ dẫn cho chính mình một vài ý tưởng về cách sàng lọc câu chữ nói, các từ bỏ vựng đề nghị cần sử dụng và một trong những mẹo cần sử dụng cấu tạo ngữ pháp về nhà đề: Describe a famous person.

You watching: Topic describe a famous person

Để học IELTS speaking được kết quả chúng ta hãy tham khảo một số trong những tư liệu sau:

Điều độc đáo ngơi nghỉ đây là bạn có thể sử dụng đa số trường đoản cú vựng IELTS và kết cấu ngữ pháp này cho phần lớn chủ đề khác như (a teacher, an old person...)

People 1: A famous person

Describe someone who is famous in your country (Or describe a famous person who you admire)

You should say:

Who the person is

Why he/she is famous

Why you admire this person

What you would do if you met this person

Sau đây là một vài gợi ý để các bạn trả lời:

quý khách phải lựa chọn một ngôi sao nổi tiếng rộng 1 lĩnh vực, ví dụ như vừa là ngôi sao 5 cánh nhạc pop hoặc diễn viên.

*

Từ vựng chúng ta cũng có thể dùng

A big name megastar celebrity renowned well-known

Legendary admirer fan

Grammar point

Sử dụng thì bây giờ đơn. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể sử dụng kết cấu “used to” để diễn đạt thói quen vào vượt khứ: She used to be a TV show host.Sử dụng thời hoàn thành:

I’ve been an admired of her for many years.

Sử dụng kết cấu “would/could/might”

If I met her I would like to lớn have dinner with her.

Các bạn cũng có thể xem thêm những bài viết mẫu mã sau nhé!

Model 1

The celebrity whom I would lượt thích lớn meet in person is definitely David Bekmê man. David was a professional English footballer who played for the world’s most renowned football clubs such as Manchester United và Real Madrid. He was named in the list of 100 greatest living football players of FIFA baông xã in 2004.

Besides his career as a sportsman, David is also famous for his marriage to lớn Victoria Beckham, an equally successful Model, singer và fashion designer, with four children. This has been considered one of the happiest celebrity marriages and partnerships.

See more: Cách Xem Full Màn Hình Trên Youtube Trên Samsung Galaxy S8,S8 Plus

David Beckmê say is my biggest idol not only because of his legendary football skills but also because he is very modest và kind as a person. He was seen offering a h& lớn a photographer who fell while trying khổng lồ photograph hyên ổn. Also, according lớn his wife, David Beckđam mê is a devoted husb& và father who always puts his family first.

If I ever had a chance, I would take David Beckđê mê to my favorite restaurants in Hanoi và introduce Vietnamese food to lớn him. Of course I would take pictures with him too, lớn post on my facebook wall but the most important thing would be for me khổng lồ talk with hyên ổn, learn from hlặng and be inspired by this man.

Model 2

I"m going to lớn talk about my father because he has beemãng cầu major influencein my life.

My father was alwaysa good role modelfor me as I was growing up. He"s hard-working, patient & understanding; he"s also got a goodsense of humourand seems toget on well witheverybody toàn thân. Hopefully I"veinherited some of these traits.

See more: Top 10 Điện Thoại Bắt Sóng Wifi Tốt Nhất Hiện Nay (12/2020), Top 10 Điện Thoại Bắt Sóng Wifi Tốt Nhất Hiện Nay

I admire my father because I think hebroughtme and my brothers/sistersupwell; he was quite strict but always fair, và he has always been someone I canturn to lớn for advice. I think my fatherphối a good exampleby working hard & havinga positive outlook on life. I remember that he used to leave for work early & come home quite late, but he alwaysmade time forme và my brothers/sisters.