Diện tích toàn phần của hình chóp

Diện tích hình chóp gồm có diện tích S xung quanh và ăn diện tích toàn phần. Bài viết dưới đây vẫn reviews cùng với chúng ta công thức tính diện tích S hình chóp, tính diện tích S bao quanh và diện tích toàn phần của hình chóp các, hình chóp tứ đọng giác đa số.

You watching: Diện tích toàn phần của hình chóp


1. Công thức tính diện tích S bao phủ hình chóp

Hình chóp đều

Sxq=p.d

Sxq là diện tích xung quanh

p là nửa chu vi đáy

d là trung đoạn của hình chóp đều

Hình chóp tứ giác đều

Sxq = Tổng diện tích những phương diện mặt (Tổng diện tích S của 4 tam giác)

2. Công thức tính diện tích S toàn phần của hình chóp

Stp = Sxq + S đáy

3. Những bài tập về diện tích hình chóp 

Bài 1: 

Cho hình chóp SABCD lòng là hình vuông vắn có cạnh nhiều năm 8 cm, độ dài những cạnh bên bằng 10 cm. Hãy tính diện tích S bao phủ, diện tích S toàn phần của hình chóp SABCD.

Giải:

Nửa chu vi của hình vuông ABCD bằng:


*

*

=> AO = BO = CO = DO =

*
cm

Diện tích bao phủ của hình chóp đều:

*

Diện tích toàn phần của hình chóp hồ hết là:

*

Bài 2: Cho hình chóp tam giác đều phải có cạnh đáy bởi a với độ cao bằng 2a. Tính diện tích toàn phần của hình chóp tam giác đều?

Giải:

Hình chóp tam giác đều S.ABC tất cả AB = AC = BC = a với SH = 2a.

See more: Cách Xử Lý Khi Không Cài Được Tiếng Việt Cho Win 10, Chuyển Tiếng Việt Cho Windows 10

hotline M là trung điểm của BC. Vì ABC là tam giác hầu như nên AM vừa là con đường trung tuyến, vừa là con đường cao, vừa là mặt đường phân giác buộc phải AM ⊥ BC cùng HM = 1/3AM.

See more: Cách Lên Đồ Cho Triệu Vân Liên Quân Mùa 19, Hướng Dẫn Chơi Triệu Vân Liên Quân Mobile Mùa 19

Áp dụng định lý Pytago vào tam giác vuông ABM vuông tại M ta được:


*

*

Do đó

*

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác vuông SHM vuông tại H, ta có:

*

*

Diện tích toàn phần của hình chóp tam giác hồ hết SABC là:

*

*

=>

*

Các bạn cũng có thể đọc thêm về bí quyết tính thể tích kăn năn chóp, chu vi hình chóp.


5 ★ 1