Html form encoding

Trong quy trình thao tác làm việc cùng với API, bản thân gặp gỡ một chút vụ việc cùng với đẳng cấp mã hóa tài liệu khi submit size cùng gửi tài liệu mang lại hệ thống. Sau lúc tò mò, mình muốn share lại kiến thức này cũng phần đông tín đồ, mong muốn nó sẽ giúp chúng ta gọi phần làm sao.

You watching: Html form encoding

1. Giới thiệu

Bây giờ đồng hồ, ta đang đi sâu vào các các loại này rộng nhé.

2. URL Encoded Form

Ví dụ:

Tại đây, cách làm đước sử dụng là cách làm POST, những điều đó dữ liệu sẽ sở hữu trong toàn thân của request. Kiểu mã hóa được dùng ở đấy là thứ hạng URL Encoded. Hiểu đơn giản dễ dàng thì dữ liệu được biểu diễn bên dưới dạng (key, value), nối cùng nhau bởi cam kết hiệu & thành một chuỗi (long string). Trong từng cặp (key, value), key và value bóc nhau blàm việc vệt =.

Ví dụ: key1=value1&key2=value2

Với size nlỗi vào ví dụ thì dữ liệu trình lên đã là: username=sidthesloth&password=slothsecret.

Bên cạnh đó, chú ý thuộc tính action của form gồm /urlencoded?firstname=sid&lastname=sloth. Dữ liệu này cùng tài liệu truyền lên từ bỏ size tương đương nhau về mẫu mã mã hóa.

*

*

Chụ ý ngôi trường Content-Type cùng payload của request.

See more: Bị Côn Trùng Cắn Sưng Và Ngứa, Xử Trí Và Điều Trị Khi Bị Côn Trùng Đốt

Content-Type Header

Ngoài giá trị multipart/form-data, làm việc Content-Type còn có quý giá boundary. Giá trị này bởi vì trình chú ý tạo thành, mà lại trường hợp đề nghị thì ta vẫn có thể xác định nó.

Request Body

Mỗi cặp (key, value) được màn trình diễn dưới dạng:

-->Content-Disposition: form-data; name=">">Kết thúc payload đã là cực hiếm của boundary nối với kí hiệu --.

-->Content-Disposition: form-data; name=">">-->Content-Disposition: form-data; name=">">-->--bởi vậy, cùng với đẳng cấp mã hóa application/x-www-form-urlencoded, mỗi cặp (key, value) được phân làn cùng nhau bởi lốt & đến chxay VPS biết khu vực ban đầu với hoàn thành của một tđê mê số. CÒn cùng với dạng hình multipart/form-data, các quý hiếm boundary thực hiện quá trình này.

lấy ví dụ như, nếu đặt boundary=XXX thì

Content-Type: multipart/form-data; boundary=XXXpayload có dạng:

--XXXContent-Disposition: form-data; name="username"sidthesloth--XXXContent-Disposition: form-data; name="password"slothsecret--XXX--vì thế, trình xem xét đang gọi được ban đầu và xong của các cực hiếm.

4. Text/plain Forms

Kiểu mã hóa này tương tự với đẳng cấp URL encoded forms, bên cạnh câu hỏi các ngôi trường của form không được mã hóa lúc gửi lên VPS. Kiểu này không được dùng rộng thoải mái do kiểu định dạng đó hoàn toàn có thể đọc được và kỉm bảo mật. Để phát âm hơn, bạn cũng có thể phát âm trên phía trên.

See more: Bảng Ngọc Rengar Mùa 11 Và Cách Chơi Rengar Mùa 8, Bảng Ngọc Rengar Rừng

5. Tổng kết

Trên đây là một số khám phá của bản thân mình về các các loại HTML Form Encoding. Tuy chưa thật sự hoàn hảo cơ mà mong mỏi rằng hoàn toàn có thể góp các bạn đọc với rành mạch cơ bạn dạng. Cảm ơn các bạn.

Tài liệu tsay đắm khảo

https://dev.to/sidthesloth92/understanding-html-form-encoding-url-encoded-and-multipart-forms-3lpa#:~:text=application%2Fx-www-size,user wants to upload files

https://stackoverflow.com/questions/4007969/application-x-www-form-urlencoded-or-multipart-form-data