HAI DẠNG DỮ LIỆU THƯỜNG DÙNG TRÊN TRANG TÍNH LÀ

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Hai dạng dữ liệu thường dùng trên trang tính là

*

Hai dạng dữ liệu thường dùng trên trang tính là:A. Dữ liệu số tự nhiên và dữ liệu số thập phânB. Dữ liệu chữ cái và dữ liệu kí hiệuC. Dữ liệu số và dữ liệu kí tựD. Dữ liệu chữ và dữ liệu kí tự


*

*

Câu 7: Trong Excel, khi nhập dữ liệu vào:

A. Dữ liệu số mặc nhiên sẽ canh trái trong ô B. Dữ liệu kí tự sẽ mặc nhiên canh phải trong ô

C. Dữ liệu số mặc nhiên sẽ canh phải trong ô D. Cả A và B cùng đúng

Câu 8: Ðịa chỉ của một khối dữ liệu trong Excel được xác định bởi địa chỉ của

A. : B. :

C. : D. Cả ba câu đều sai

Câu 10. Tại ô A1 chứa giá trị là 12, B2 chứa giá trị 28. Tại ô C2 có công thức VERAGE(A1:B2) thì kết quả tại ô C2 là:

A. 30 B. 20 C. 40 D. 50


Câu 8: Các dữ liệu sau: Tin học, Hà Nội Lớp 7A, Bảng điểm thuộc kiểu dữ liệu nào dưới đây? A. Dữ liệu số.B. Dữ liệu công thức.C. Dữ liệu ngày tháng. D. Dữ liệu kí tự


Ở chế độ mặc định, dữ liệu số và dữ liệu kí tự được căn lề như thế nào? Em có thể thay đổi các mặc định đó thông qua những nút lệnh nào? Ở đâu


MAI THI RỒI CÁC BẠN GIÚP MK VỚI

Bảng tính là gì?Trang tính là gì?Ô tính là gì?Khối tính là gì?

Địa chỉ ô tính ? Địa chỉ khối ? Cho VD

Hộp tên , thanh công thức dùng để làm gì

Nêu cách lưu file trên Excel

Nêu cách phân biệt dữ liệu dạng kí tự và dữ liệu số trong excel

nêu cách kí hiệu phép toán cơ bản trên excel

cách nhập công thức tính toán trên excel

cách sử dụng hàm SUM,AVERAGE,MAX MIN

nêu cách điều chỉnh độ rộng cột độ cao hàng?chèn thêm hoặc xóa cột ,hàng

nêu các bước để sao chép vàdi chuyển dữ liệu ?sao chép công thức có gì khác so vs sao chép dữ liệu

 


Lớp 7 Tin học
1
2
Điền từ thích hợp vào chỗ trống. -Sắp xếp dữ liệu là....các hàng của bảng dữ liệu để giá trị dữ liệu trong một hay nhiều cột được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hay giảm dần.- Lọc dữ liệu là...và...các hàng thoả mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.
Lớp 7 Tin học
1

Xem thêm: Bảng Giá Các Gói Cước Trả Sau Của Viettel 2019, Khuyến Mại Trả Sau Viettel 2019

2

2.Các thành phần chính và dữ liệu trên bảng tính

- Các thành phần chính trên trang tính: cột, hàng, ô tính, hộp tên, khối, thanh công thức

-Có những kiểu dữ liệu nào trên trang tính? Mặc định căn lề của các kiểu dữ liệu trên trong ô tính?

- Cách chọn các đối tượng trên trang tính


Lớp 7 Tin học
1
0

11.Trang tính có thể chứa dữ liệu thuộc kiểu nào sau đây?

*

(1 Điểm)

A.Kí tự;

B. Số;

C.Cả số và kí tự;

D.Tất cả điều không chính xác.


Lớp 7 Tin học
1
0

1.Nêu cách điều chình độ rộng của cột,độ cao của hàng?

2.Nêu các bước chèn thêm 1 hàng,1 cột vào trang tính?

3.Trình bày thao tác chọn các đối tượng trên trang tính?

4.Tác dụng của hàm Sum,Average,Max,Min?

5.Lệnh để mở bảng tính mới,lưu bảng tính?

6.Nhận biết các thành phần trên trang tính?

7.Dựa vào đâu để biết dữ liệu nhập vào trang tính là dữ liệu kiểu kí tự và dữ liệu kiểu số?

8. Nêu công thức tính điểm trung bình môn học kì cấp THCS?


Lớp 7 Tin học
2
0

Khoá học trên Online Math (olm.vn)


Khoá học trên Online Math (olm.vn)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *