Hàm Thống Kê Số Lượng Trong Excel

Sau khi nhập dữ liệu vào bảng Excel, bạn sẽ cần thống kê lại lại phần đông giá trị cần thiết mà phiên bản thân mong muốn muốn. Chính vì vậy, khi làm việc trên những trang tính bạn cần phải dùng đến các hàm để hỗ trợ. Hãy cùng Điện trang bị XANH tổng hợp mọi hàm thống kê lại trong Excel cơ bản, thường thực hiện nhất sẽ giúp đỡ ích cho công việc nhé!


Ví dụ trong bài được triển khai trên máy tính hệ quản lý Windows phiên bản Excel 2019, chúng ta có thể áp dụng giống như trên các phiên phiên bản Excel khác như: 2007, 2010, 2013, 2016, 2017 và Microsoft Excel 365.

Bạn đang xem: Hàm thống kê số lượng trong excel


Công thức của hàm COUNT: 

=COUNT(value1, value2, ...)

Trong đó: 

Value1: Là tham chiếu ô hoặc dãy ô có chứa cực hiếm số mà bạn muốn đếm.Value2: Là tham chiếu ô hoặc dãy ô bổ sung có đựng giá trị số mà bạn muốn đếm.

Ví dụ: Đếm số lượng học sinh được nhận học bổng vào bảng dữ liệu.

Nhập công thức: =COUNT(G2:G12) và nhận Enter. Ta được công dụng là 4, tức thị trong bảng dữ liệu dưới có 4 bạn học sinh được thừa nhận học bổng.

2 Hàm COUNTA

Hàm COUNTA là hàm đếm con số ô không trống trong hàng ô được nguyên lý trước. 


Công thức của hàm COUNTA: 

=COUNTA(value1, value2, ...)

Trong đó: 

Value1: Là tham chiếu ô hoặc dãy ô tất cả chứa quý hiếm mà bạn có nhu cầu đếm.Value2: Là tham chiếu ô hoặc hàng ô bổ sung có cất giá trị mà bạn có nhu cầu đếm.

Ví dụ: Đếm số lượng học viên xếp nhiều loại Đạt vào bảng tài liệu bên dưới.

Nhập công thức: =COUNTA(F2:F12) và thừa nhận Enter. Ta được hiệu quả là 7, tức là trong bảng tài liệu có 7 bạn học viên được xếp các loại Đạt.

3 Hàm COUNTIF

Hàm COUNTIF là hàm đếm số lượng ô đáp ứng nhu cầu theo đk cho trước. 


Công thức của hàm COUNTIF: 

=COUNTIF(range,criteria)

Trong đó: 

range: Vùng dữ liệu có đựng giá trị mà bạn muốn thống kê.criteria: Điều kiện để lọc đếm kết quả trong vùng dữ liệu.

Ví dụ: Đếm số lượng học viên có điểm mức độ vừa phải từ 8 trở lên.

Nhập công thức: =COUNTIF(E2:E12,">=8") cùng nhấn Enter. Ta được hiệu quả là 4, tức là trong bảng dữ liệu dưới có 4 bạn học sinh đạt điểm vừa phải từ 8 trở lên.

4 Hàm COUNTIFS

Hàm COUNTIFS là hàm đếm số lượng ô thỏa mãn nhu cầu theo nhiều đk cho trước. 


Công thức của hàm COUNTIFS: 

=COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria2,…)

Trong đó: 

Criteria_range1: Vùng dữ liệu có cất giá trị mà bạn muốn thống kê.Criteria1: Điều kiện nhằm lọc đếm hiệu quả trong criteria_range1.Criteria_range2, criteria2,…: Vùng dữ liệu và đk bổ sung.

Ví dụ: Đếm số lượng học sinh có điểm toán là 10 cùng điểm vừa phải từ 8 trở lên.

Nhập công thức: =COUNTIFS(B2:B12,"=10",E2:E12,">=8") với nhấn Enter. Ta được hiệu quả là 2, tức là trong bảng tài liệu bên dưới, gồm 2 bạn học viên đạt điểm toán là 10 và điểm trung bình từ 8 trở lên.

5 Hàm COUNTBLANK

Hàm COUNTBLANK là hàm đếm số lượng ô trống trong một vùng dữ liệu. 


Công thức của hàm COUNTBLANK: =COUNTBLANK(Range).

Trong đó: 

Range: Là vùng dữ liệu mà bạn có nhu cầu đếm ô trống.

Ví dụ: Đếm số lượng ô trống vào cột XẾP LOẠI.

Nhập công thức: =COUNTBLANK(F2:F12) và dìm Enter. Ta được công dụng là 4, tức là trong cột xếp loại bên dưới, có 4 ô trống.

6 Hàm SUMIF

Hàm SUMIF là hàm tính tổng giá trị theo đk cho trước. 


Công thức của hàm SUMIF: 

=SUMIF(range, criteria, sum_range)

Trong đó: 

Range: Là vùng tài liệu mà bạn muốn xét điều kiện.Criteria: Điều kiện để xét những ô bắt buộc tính tổng.Sum_range: Tính tổng vùng dữ liệu có dữ liệu tương xứng với điều kiện.

Ví dụ: Tính tổng vốn học bổng dành cho học sinh bao gồm điểm toán là 10.

Nhập công thức: =SUMIF(B2:B12,"=10",G2:G12) và nhấn Enter. Ta được tác dụng là 4.000.000, nghĩa là tổng mức học bổng nên trao cho học sinh có điểm toán là 10 là 4.000.000.

7 Hàm SUMIFS

Hàm SUMIFS là hàm tính tổng giá trị theo rất nhiều điều kiện đến trước. 


Công thức của hàm SUMIFS: 

=SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria2,...)

Trong đó: 

Sum_range: Là vùng tài liệu mà bạn muốn tính tổng.Criteria_range1: Là vùng dữ liệu mà bạn muốn xét điều kiện.

Xem thêm: Giờ Làm Việc Trung Tâm Bảo Hành Samsung, Tìm Trung Tâm Hỗ Trợ Samsung

Criteria1: Điều kiện để xét các ô trong criteria_range1.Criteria_range2, criteria2,...: Là vùng tài liệu và điều kiện bổ sung để khẳng định giá trị phải tính tổng.

Ví dụ: Tính tổng mức học bổng giành cho học sinh tất cả điểm của 3 môn toán, lý, hóa từ 8 trở lên.

Nhập công thức: =SUMIFS(G2:G12,B2:B12,">=8",C2:C12,">=8",D2:D12,">=8") và thừa nhận Enter. Ta được công dụng là 5.000.000.

8 Hàm RANK

Hàm RANK là hàm xếp thứ hạng một cực hiếm trong vùng dữ liệu hay danh sách.


Công thức của hàm RANK: 

=RANK(number,ref, order)

Trong đó: 

Number: Là quý hiếm mà bạn muốn xếp hạng.Ref: Là vùng tài liệu có cất giá trị mà bạn có nhu cầu biết hình dáng của cực hiếm đó.Order: Là kiểu sắp xếp tăng dần hoặc giảm dần. Trường đúng theo order=0 (mặc định nếu quăng quật qua) thì quý hiếm so cùng với vùng dữ liệu sẽ được sắp xếp theo lắp thêm tự giảm dần. Trái lại nếu không giống 0 thì thu xếp tăng dần.

Ví dụ: xếp hạng điểm 8 trong cột điểm trung bình.

Nhập công thức: =RANK(E12,E2:E12) và nhấn Enter. Ta được kết quả là 4.

9 Hàm AVERAGE

Hàm AVERAGE là hàm tính giá trị trung bình trong một vùng dữ liệu cho trước.


Công thức của hàm AVERAGE: 

=AVERAGE(number1;number2;…numbern)

Trong đó: 

number1: Là giá trị thứ nhất để tính trung bình.number2: Là giá bán trị thứ hai để tính trung bình.numbern: Là giá chỉ trị sau cuối để tính trung bình.

Ví dụ: Tính điểm vừa đủ cột điểm lý.

Nhập công thức: =AVERAGE(C2:C12) cùng nhấn Enter. Ta được kết quả là 6.55.

10 Hàm COLUMN

Hàm COLUMN là hàm xác định vị trí cột của ô hoặc cột trước tiên trong dãy ô đã tham chiếu.


Công thức của hàm COLUMN: =COLUMN(reference)

Trong đó: 

Reference: Là ô hoặc dãy ô mà bạn có nhu cầu xác định vị trí cột.

Ví dụ: Xác định vị trí cột của ô E1.

Nhập công thức: =COLUMN(E1) với nhấn Enter. Ta được hiệu quả là 5.

11 Hàm ROW

Hàm ROW là hàm xác xác định trí mặt hàng của ô hoặc bậc nhất tiên trong hàng ô sẽ tham chiếu.


Công thức của hàm ROW: =ROW(reference)

Trong đó: 

Reference: Là ô hoặc dãy ô mà bạn có nhu cầu xác xác định trí hàng.

Ví dụ: Xác định vị trí bậc nhất tiên của hàng ô A1:G12.

Nhập công thức: =ROW(A1:G12) cùng nhấn Enter. Ta được tác dụng là 1.

12 Hàm ROWS

Hàm ROWS là hàm tính tổng số mặt hàng trong một mảng dữ liệu.


Công thức của hàm ROWS: =ROWS(array)

Trong đó: 

Array: Là ô hoặc dãy ô mà bạn muốn xác định toàn bô hàng.

Ví dụ: xác định tổng số hàng của dãy ô A1:G12.

Nhập công thức: =ROWS(A1:G12) và nhấn Enter. Ta được kết quả là 12.


Trên phía trên là nội dung bài viết hướng dẫn bạn cách sử dụng các hàm thống kê cơ phiên bản trong Excel để thống kê kết quả cần tính toán. Chúc các bạn thực hiện tại thành công! nếu như có vướng mắc hãy còn lại trong phần bình luận nhé!


Từ khóa: hàm thống kê lại cơ phiên bản trong excel, hàm những thống kê trong excel, các hàm cơ phiên bản excel, hàm thống kê, excel

Tổng đài hỗ trợ(Miễn mức giá gọi)

Gọi mua: 1800.1061 (7:30 - 22:00)

Kỹ thuật: 1800.1764 (7:30 - 22:00)

Khiếu nại: 1800.1063 (8:00 - 21:30)

Bảo hành: 1800.1065 (8:00 - 21:00)


*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *