Kim chi tiếng anh là gì

Cùng quansulienminh.vn điểm qua phương thức làm kim chi cải thảo bằng tiếng Anh với nguyên liệu and phương thức làm rất dễ chơi, người thuở đầu tập nấu nướng cũng có thể làm nhé.

Bạn đang xem: Kim chi tiếng anh là gì

Bài Viết: Kim chi tiếng anh là gì

Kim chi cải thảo tiếng anh là Kimchi (also spelled “kimchee”). Kim chi đc xem như hình tượng ẩm thực đặc trưng mỗi khi nhắc đến non sông Hàn Quốc, người ta thường quen gọi Hàn Quốc là nơi chốn của kim chi cũng là do đó. Mặc dù chỉ là một món ăn kèm nhưng những món ăn của Hàn đều đã không còn gì nợ kim chi trên bàn.


Nội Dung

1 Quyến rũ với phương thức làm kim chi cải thảo Hàn Quốc bằng tiếng anh2 Công thức làm kim chi cải thảo bằng tiếng anh

Quyến rũ với phương thức làm kim chi cải thảo Hàn Quốc bằng tiếng anh

Click chuột để hiển thị dàn ý chính bài viết

1 Quyến rũ với phương thức làm kim chi cải thảo Hàn Quốc bằng tiếng anh2 Công thức làm kim chi cải thảo bằng tiếng anh


*

Quyến rũ với phương thức làm kim chi cải thảo bằng tiếng anh tại nhà

Không chỉ đc người Hàn thích thú mà kim chi cũng rất lấy được lòng người việt nam các bạn. Lúc này hãy dành thời điểm cùng quansulienminh.vn vào bếp thăm dò phương thức làm kim chi cải thảo bằng tiếng anh nhé!

Đôi điều về món kim chi Hàn Quốc quyến rũ

Kimchi (also spelled “kimchee”) is a traditional Korean dish that uses the process of fermentation lớn pickle và preserve fresh vegetables.

The spicy, crunchy, cabbage-based vegetable mixture has a texture similar lớn sauerkraut but boasts much bolder flavors thanks lớn garlic và spicy seasonings. Originally developed in 7th Century Korea as a means of storing vegetables during cold winters, the dish has been steadily — if slowly — gaining recognition beyond the boundaries of its native country.


*

Cách thức làm kim chi cải thảo bằng tiếng Anh, kim chi cải thảo trong văn hóa truyền thống ẩm thực Hàn Quốc

Kimchi aficionados swear by the dish’s health benefits, và this may not just be the Kool-Aid (or the cabbage juice) talking: Fermentation in general has been shown lớn increase the nutritional properties of food.

Kimchi specifically has been linked lớn anti-obesity effects, và might help treat atopic dermatitis và even lower cholesterol.

Công thức làm kim chi cải thảo bằng tiếng anh

1. Ingredients

1 large napa cabbage (about 5 lớn 6 pounds), or 2 small (about 3 pounds each)1 cup Korean coarse sea salt for making kimchi5 cups of water1 pound Korean radish (mu/moo)1/4 Asian pear (optional)3 – 4 scallions

2. Seasonings

1 tablespoon glutinous rice powder1/2 cup Korean red chili pepper flakes, gochugaru1/4 cup saeujeot (salted shrimp), finely minced3 – 4 raw shrimp (about 2 ounces), finely minced or ground3 tablespoons myulchiaekjeot (fish sauce)3 tablespoons minced garlic1 teaspoon grated ginger1 teaspoon sesame seeds (optional)1/2 cup water or dashima (dried kelp) broth2 large bowls or pots (7 – 8 quarts)a large colanderKitchen gloves3/4 – 1 gallon airtight container or jarStep 1:

Cut the cabbage lengthwise into quarters by cutting the stem end in half only about 3 – 4 inches in và then slowly pulling apart lớn separate into two pieces by hand.

Do the same for each half lớn make quarters. Running the knife through all the way would unnecessarily cut off the cabbage leaves.


*

Instructions make – Cách thức làm Kim chi cải thảo bằng tiếng anh từ quansulienminh.vnStep 2:

In a large bowl, dissolve 1/2 cup of salt in 5 cups of water. Thoroughly bathe each cabbage quarter in the saltwater one at a time, shake off excess water back into the bowl, và then transfer lớn another bowl.


*

Instructions make – Cách thức làm Kim chi cải thảo bằng tiếng anh từ quansulienminh.vnStep 3:


*

Instructions make – Cách thức làm Kim chi cải thảo bằng tiếng anh từ quansulienminh.vnStep 4:

The cabbages should be ready lớn be washed when the white parts are easily bendable. Rinse thoroughly 3 times, especially between the white parts of the leaves. Drain well, cut side down.

Step 5:

Meanwhile, make the glutinous rice paste và cool. Prepare the other seasoning ingredients. Mix all the seasoning ingredients, including the rice paste và water (or dashima broth), well.

Set aside while preparing the other ingredients in order for the red pepper flakes lớn dissolve slightly và become pasty.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Cốc Cốc Chạy Nhanh Hơn, Cách Làm Cốc Cốc Chạy Nhanh Hơn

Step 6:

Cut the radish và optional pear into match sticks (use a mandoline if available). Cut scallions into 1-inch long pieces.

Transfer lớn a large bowl và combine with the seasoning mix. Mix well by hand. Taste a little bit. It should be a little too salty lớn eat as is. Add salt, more salted shrimp or fish sauce, if necessary.

If possible, let it sit for 30 minutes lớn an hour lớn allow the flavors meld nicely.


Step 7:

Cut off the tough stem part from each cabbage quarter, leaving enough lớn hold the leaves together.

Place one cabbage quarter in the bowl with the radish mix. Spread the radish mix over each leaf, one lớn two tablespoons for large leaves.

Step 8:

Fold the leaf part of the cabbage over toward the stem và nicely wrap with the outermost leaf before placing it, cut side up, in a jar or airtight container.

Repeat with the remaining cabbages.Once all the cabbages are in the jar or airtight container, press down hard lớn remove air pockets.

Rinse the bowl that contained the radish mix with 1/2 cup of water và pour over the kimchi.

Step 9:

Leave it out at room temperature for a full day or two, depending on how fast you want your kimchi lớn ripe. Then, store in the fridge.

Although you can start eating it any time, kimchi needs about two weeks in the fridge lớn fully develop the flavors. It maintains great flavor và texture for several weeks.

Không quá nan giải đúng không nào? Tuyệt kỹ của một món kim chi Hàn Quốc ngon không tọa lạc ở nguyên liệu mà đây là phương thức nêm nếm đúng đắn để hương vị đậm đà thơm ngon.

Hãy ghi lại phương thức làm kim chi cải thảo bằng tiếng anh của quansulienminh.vn để tiến hành triển khai and chiêu đãi thành viên trong gia đình một món ăn kèm hết sức quyến rũ từng ngày bạn nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *