Mẫu giấy nộp tiền mặt bidv, mẫu 02/gnbqvcts cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆPhường VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆPhường - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
*

Mẫu số: C1-02/NS(Ban hành đương nhiên Thông tư số84/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính)

Không ghi vào Quanh Vùng này

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt □ Chuyển khoản □

Loại tiền: VND □ USD □ Khác: ………...quý khách hàng sẽ xem: Mẫu giấy nộp chi phí khía cạnh bidv

Mã hiệu: ………

Số: ……………

Số tmê say chiếu(1):…………………

Người nộp thuế: ……………………….. Mã số thuế: ...........................................

You watching: Mẫu giấy nộp tiền mặt bidv, mẫu 02/gnbqvcts cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt

Tỉnh, TP: .............................................................................................

Người nộp thay: ........................................................................................................

Tỉnh, TP: ...........................................................................................

Đề nghị NH/ KBNN: ……………………….. trích TK số: ………………………. hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo: TK thu NSNN □ TK tạm bợ thu □ TK tịch thu trả thuế GTGT □

vào tài khoản của KBNN: ……………………………………………. Tỉnh, TP: ..

Mngơi nghỉ tại NH ủy nhiệm thu: .........................................................................................

Nộp theo văn uống bản của ban ngành tất cả thđộ ẩm quyền: Kiểm toán đơn vị nước □ Tkhô hanh tra tài chủ yếu □

Thanh tra Chính phủ □ Cơ quan liêu tất cả thđộ ẩm quyền không giống □

Tên ban ngành làm chủ thu: ...........................................................................

Phần dành riêng cho tất cả những người nộp thuế ghi

Phần dành cho NH ủy nhiệm thu/ NH phối kết hợp thu/ KBNN ghi

STT

Số tờ khai/ Số quyết định / Số thông báo

Kỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo

Nội dung các khoản nộp NSNN

Số nguyên ổn tệ

Số chi phí VND

Mã chương

Mã tiểu mục

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ (2): ....................................................................................

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:

Mã CQ thu: ………………………..

See more: Những Cách Khôi Phục Ảnh Bị Xóa Trên Điện Thoại Android, Cách Khôi Phục Ảnh Đã Xóa Vĩnh Viễn Trên Android

Mã ĐBHC: ………………………..

Nợ TK: …………………….

Có TK: ……………………..

NGƯỜI NỘP TIỀNNgày... tháng... năm...

NGÂN HÀNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚCNgày... tháng... năm...

Người nộp tiền

Kế toán thù trưởng

Thủ trưởng đơn vị

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

(Ghi chức danh, ký, bọn họ tên cùng đóng góp dấu)

Ghi chú: Trường vừa lòng nộp thuế điện tử: Người nộp chi phí, Tổ chức T-VAN (trường hợp có), Tổng viên Thuế (nếu có), Ngân hàng/ Kho bạc Nhà nước thực hiện ký số; ghi tên; ngày, giờ

(1) Trường đúng theo nộp thuế năng lượng điện tử trường đoản cú Cổng biết tin điện tử của Tổng viên Thuế, hệ thống tự động hóa điền số tđam mê chiếu nhằm Ship hàng công tác cai quản.

See more: Cuộc Sống Của Kỳ Hân Sau 3 Năm Kết Hôn Với Chàng Cầu Thủ, Người Mẫu Kỳ Hân

(2) Trường vừa lòng nộp tiền bởi VND thì ghi bằng văn bản theo toàn bô chi phí VND; Trường hòa hợp nộp tiền bởi nước ngoài tệ thì ghi bằng văn bản theo tổng số ngulặng tệ và một số loại nước ngoài tệ.