Câu hỏi của vinastudy

CÁC BÀI TOÁN VỀ TÍNH TUỔI

DẠNG 1. CHO BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA HAI NGƯỜI

ví dụ như 1.Quý Khách đã xem: Năm ni em kém chị 6 tuổi cùng tuổi chị bởi 5/8 toàn bô tuổi nhì chị em

Cách trên đây 8 năm tổng tuổi của tổng của nhì bà bầu là 24 tuổi. Lúc này tuổi em bởi 3/5 tuổi chị. Tìm tuổi của mỗi người bây giờ.

You watching: Câu hỏi của vinastudy

Hướng dẫn giải:

Sau hàng năm, mọi cá nhân tăng lên 1 tuổi đề nghị toàn bô tuổi của hai chị em hiện nay là:

24 +8 x 2 = 40 (tuổi)

Ta có sơ đồ:


*

Tuổi em bây chừ là:

40 : (3+5) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi chị hiện giờ là:

40 – 15 = 25 (tuổi)

Đáp số: Chị 25 tuổi với em 15 tuổi.

lấy ví dụ như 2.Hai năm trước tổng cộng tuổi của nhị cô cháu bởi 50 tuổi. Lúc này 2 lần tuổi cô bằng 7 lần tuổi con cháu. Tìm tuổi của mỗi cá nhân hiện thời.

Hướng dẫn gỉai.Sau hàng năm, mọi người tăng thêm 1 tuổi yêu cầu tổng cộng tuổi của hai cô con cháu bây chừ là:

50 + 2 x 2 = 54 (tuổi)

Ta tất cả sơ đồ thể hiện tuổi cô và con cháu hiện tại nay:


*

Tuổi con cháu bây giờ là:

54 : (7 + 2) x 2 = 12 (tuổi)

Tuổi cô bây giờ là:

54 – 12 = 42 (tuổi)

Đáp số:Cô 42 tuổi cùng con cháu 12 tuổi

lấy một ví dụ 3.Trong thời điểm này toàn bô tuổi của nhị bà bầu bởi 12 tuổi. Đến khi tuổi em bởi tuổi chị hiện thời thì tuổi chị bởi 5/3 tuổi em. Tìm tuổi của mỗi cá nhân hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi nhì tín đồ ko đổi khác theo thời hạn đề nghị ta có sơ đồ gia dụng sau:


*

Tuổi em hiện nay: 12 : (3+1) = 3 (tuổi)

Tuổi chị hiện nay là: 12 – 3 = 9 (tuổi)

Đáp số:Chị 9 tuổi và em 3 tuổi.

DẠNG 2. CHO BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA HAI NGƯỜI

Loại 1. Cho biết hiệu số tuổi của nhị fan.

ví dụ như 4.Năm nay anh 17 tuổi cùng em 8 tuổi. Hỏi từ thời điểm cách đó mấy năm thì tuổi anh vội vàng 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của anh và em là: 17 – 8 = 9 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của nhị bạn bè không thay đổi theo thời hạn đề xuất theo đề bài ta có sơ thiết bị biểu hiện tuổi anh với em Khi tuổi anh vội 4 lần tuổi em:


*

Tuổi em khi tuổi anh gấp 4 lần tuổi em là:

9 : (4 – 1) = 3 (tuổi)

Thời gian trường đoản cú Khi tuổi anh vội vàng 4 lần tuổi em cho đến bây giờ là:

8 – 3 = 5 (năm)

Đáp số:5 năm

lấy một ví dụ 5:Cách trên đây 5 năm em 5 tuổi với kỉm chị 6 tuổi. Hỏi sau từng nào năm nữa thì 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Tuổi em hiện nay là: 5 + 5 = 10 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của nhị mẹ ko chuyển đổi theo thời hạn phải theo đề bài xích ta bao gồm sơ đồ vật biểu lộ tuổi của hai bà mẹ Khi. 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em :


*

Tuổi em Khi 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em là:

6 : (4 – 3) x 3 = 18 (tuổi)

Thời gian từ bỏ ni cho đến lúc 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em là:

18 – 10 = 8 (năm)

Đáp số:8 năm

Loại 2. Phải gỉai một bài tân oán phú để tra cứu hiệu số tuổi của hai bạn.

Cách giải:

Trước không còn, ta bắt buộc giải bài bác toán thù prúc nhằm tìm kiếm hiệu số tuổi nhị bạn.

Sau đó giải nhỏng nhiều loại 1.

Ví dụ 6.Cách trên đây 8 năm tuổi bà mẹ vội 7 lần tuổi con và tổng thể tuổi của nhì mẹ bé thời điểm đó bởi 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi bà mẹ gấp 2 lần tuổi con?

Hướng dẫn giải:

Ta bao gồm sơ vật tuổi của hai bà bầu con từ thời điểm cách đó 8 năm:


Tuổi người mẹ cách đó 8 năm là: 32 : (7 + 1) = 4 (tuổi)

Mẹ rộng con số tuổi là: 4 x (7 – 1) = 24 (tuổi)

Tuổi nhỏ hiện giờ là: 4 + 8 = 12 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của nhì bà mẹ bé không thay đổi theo thời hạn đề xuất theo đề bài xích ta gồm sơ thứ biểu hiện tuổi người mẹ cùng tuổi bé Khi bà mẹ vội 2 lần tuổi con:


Tuổi nhỏ Lúc tuổi bà bầu cấp gấp đôi tuổi nhỏ là:

24 : (2 – 1) = 24 (tuổi)

Thời gian tự nay cho tới Khi tuổi bà mẹ vội 2 lần tuổi bé là:

24 – 12 = 12 (năm)

Đáp số: 12 năm.

Loại 3. Cho biết tỉ số tuổi của nhị người ngơi nghỉ nhị thời khắc khác nhau.

lấy ví dụ 7.Anh rộng em 8 tuổi. Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện thời thì tuổi anh vội vàng 3 lần tuổi em. Tìm tuổi của mọi người bây giờ.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi của nhị tín đồ không đổi khác theo thời gian đề nghị ta tất cả sơ vật sau:


Tuổi em hiện thời là: 8 : (5 – 3) x 3 = 12 (tuổi)

Tuổi anh bây giờ là: 12 + 8 = trăng tròn (tuổi)

Đáp số:Anh trăng tròn tuổi, em 12 tuổi

ví dụ như 8.Năm ni tuổi phụ thân gấp 4 lần tuổi nhỏ. Sau hai mươi năm nữa tuổi cha gấp rất nhiều lần tuổi bé. Tính tuổi của mỗi cá nhân hiện thời.

Hướng dẫn giải:Ta có sơ vật sau:


Tuổi bé hiện nay là: 20 : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi phụ thân bây giờ là: 10 x 4 = 40 (tuổi)

Đáp số: Con 10 tuổi, thân phụ 40 tuổi.

See more: Top 10 Phim Đua Xe Hay Nhất, Top 7 Phim Đua Xe Hay Và Gây Cấn

DẠNG 3. CHO BIẾT TỔNG VÀ HIỆU SỐ TUỔI CỦA HAI NGƯỜI

Ví dụ 9.Tính tuổi cô, tuổi con cháu, biết rằng gấp đôi tuổi cô rộng tổng cộng tuổi của nhị cô con cháu là 18 tuổi và hiệu số tuổi của hau cô con cháu hơn tuổi cháu là là 6 tuổi

Hướng dẫn giải:Ta tất cả sơ đồ dùng sau:


Nhìn vào sơ vật ta thấy cô hơn cháu 18 tuổi.

Ta gồm sơ vật dụng sau:


Tuổi cháu là: 18 – 6 = 12 (tuổi)

Tuổi cô là: 12 + 18 = 30 (tuổi)

Đáp số:Cô 30 tuổi, con cháu 12 tuổi.

DẠNG 4. CÁC BÀI TOÁN TÍNH TUỔI VỚI CÁC SỐ THẬP. PHÂN

Cách giải:Cần dẫn dắt để đưa bài xích tân oán về tính tuổi với các số tự nhiên, tiếp nối ta vận dụng những phương thức vẫn trình diễn ngơi nghỉ bên trên để giải.

lấy ví dụ 10.Tuổi ông trong năm này vội vàng 4,gấp đôi tuổi cháu. 10 năm về trước, tuổi ông cấp 10,6 lần tuổi cháu. Tính tuổi ông, tuổi cháu bây chừ.

Gỉai:Coi tuổi cháu hiện giờ là một trong những phần thì tuổi ông hiện nay là 4,2 phần.

Năm nay ông hơn cháu là:

4,2 – 1 = 3,2 (lần tuổi con cháu hiện nay nay)

Điện thoại tư vấn tuổi cháu 10 năm ngoái là một phần thì tuổi ông là 10,6 phần

10 năm ngoái ông hơn cháu:

10,6 – 1 = 9,6 (lần tuổi cháu dịp đó)

Vì hiệu số tuổi của nhị ông con cháu không biến đổi theo thời hạn phải 3,2 lần tuổi con cháu bây chừ bởi 9,6 lần tuổi con cháu cách đó 10 năm.

Vậy tuổi con cháu bây chừ gấp:

9,6 : 3,2 = 3 (lần tuổi cháu 10 năm trước)

Ta tất cả sơ đồ dùng sau:


Tuổi con cháu bây chừ là: 10 : (3 – 1) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi ông bây giờ là: 15 x 4,2 = 63 (tuổi)

Đáp số:ông 63 tuổi, con cháu 15 tuổi.

BÀI TẬPhường. TỰ LUYỆN.

Bài 1.Hiện nay tổng cộng tuổi của hai bạn bè bằng 22 tuổi. Khi tuổi anh bởi tuổi em hiện nay thì tuổi anh vội 4 lần tuổi em. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay nay

Bài 2.Tuổi cháu hiện nay vội vàng 3 lần tuổi cháu lúc tuổi cô bởi tuổi cháu bây chừ. Đến Lúc tuổi cháu bằng tuổi cô hiện giờ thì tổng cộng tuổi của nhị cô cháu bởi 96 tuổi. Tìm tuổi của mọi cá nhân hiện thời.

Bài 3.Lúc bấy giờ tuổi bà bầu rộng 5 lần tuổi bé là 3 tuổi. Đến lúc tuổi nhỏ bằng tuổi bà bầu bây chừ thì tổng số tuổi của nhị bà mẹ nhỏ bằng 79 tuổi. Tìm tuổi của mỗi cá nhân hiện thời.

Bài 4.Cách trên đây 2 năm con 5 tuổi với kém phụ vương 30 tuổi. Hỏi sau từng nào năm nữa thì tuổi phụ vương cấp 3 lần tuổi con?

Bài 5.Mẹ sinc nhỏ năm 28 tuổi. Tổng số tuổi của hai bà bầu con năm nay bằng 38 tuổi. Hỏi sau mấy nữa thì tuổi nhỏ bằng 5/12 tuổi mẹ?

Bài 6.Chị trong năm này 27 tuổi. Trước phía trên, Khi tuổi chị bằng tuổi em hiện nay thì tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Tìm tuổi em hiện thời.

Bài 7.Trước đây 5 năm tuổi bố bà mẹ nhỏ cộng lại bằng 58 tuổi. Sau trên đây 5 năm bà bầu rộng chị 25 tuổi và hơn em 31 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

See more: 5 Cách Sửa Lỗi Iphone Tắt Nguồn Mở Không Lên Nguồn (Cập Nhật 2020)

Bài 8.Cháu hỏi bà: “Bà ơi, năm nay bà bao nhiêu tuổi ạ?”. Bà trả lời: “Năm nay, tuổi bà vội 4,2 lần tuổi con cháu. 10 năm kia tuổi bà vội vàng 10,6 lần tuổi bà.Bà ước gì sinh sống đến 100 tuổi để xem con cháu bà thành công !”. quý khách hãy tính tuổi con cháu bây giờ (hiểu được tuổi của bà cùng cháu những là số từ nhiên)