Nghi thức cúng linh huế

Kích cỡ chữ:
*
*

(Nghi máy 1)(Ghi chú: Đây là nghi cúng Hương linch thường thì, quý Phật tử có thể thực hành theo nghi nầy là đủ. Nhưng phía trên chỉ là lễ cúng linh, sau thời điểm sẽ làm lễ Cầu siêu cho Hương linc trước Tam bảo rồi)

Chủ lễ xướng: Gia chủ tựu vị. (Tức là mái ấm gia đình có Hương linh cúng trong lễ nầy, mang lại quỳ trước bàn thờ linc.).

You watching: Nghi thức cúng linh huế

Chủ lễ cùng Ban hộ niệm đồng hòa: Phần Hương (Tứclà đốt mùi hương dưng Hương linc, từng vị cúng linch gồm một cây mùi hương hoặcchỉ có vị Đại diện gia đình thay mùi hương gửi lên ngang trán, thầm khấn nguyện) Chủ lễ xướng: Thượng hương. (Cắm hương thơm lên chén nhang của Hương linh) Chủ lễ và Ban hộ niệm đồng hòa: Hiếu quyến lễ Hương linch bốn lạy. Đồng hòa tiếp: Cùng quỳ.

Chủ lễ sám : Có sanh bao gồm tử gồm luân hồi, Không sanh ko tử không cho tới lui, Sanh tử, tới lui là mộng huyễn, Mau xa thế gian, đến sen đài. Ngưỡng trông đức Phật Di Đà tự bi pđợi quang đãng tiếp độ : Đồng niệm tiếp dẫn mang đến Hương linc : Nam tế bào tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. (tự 3 mang đến 10 lần)

Chủ lễ : Nay lấy chơn ngôn nhưng triệu thỉnh, Hương linh chẳng rõ để biết, nghe, Nhờ mức độ Tam bảo vẫn phù hộ, Ngày nầy, giờ nầy xin dự tiệc. Hương linh nghe triệu thỉnh, nghe triệu thỉnh, xin nguyện đến mang lại. Đồng hòa : Hương vân thỉnh, hương vân thỉnh. Chủ lễ :Hôm nay, ngày . . . tháng . . . năm . . Nguim cửa hàng xã . . . buôn bản . .. huyện . . . thức giấc . . Gia quyến hiện nay sinh sống tại . . . . Tất cả gần như thiếtlễ: (Phát tang, làm cho tuần, cúng năm mươi ngày, một trăm ngày, sát năm, xả tang, húy nhật, hiệp kỵ, ...) để báo bổ rạm ân sinh thành chăm sóc dục. Hiện hiếu quyến tất cả bao gồm : . . . . (Con trai, nhỏ dâu, đàn bà, nhỏ rễ, con cháu đích tôn, cháu nội, con cháu ngoại, v. v..) Một dạ chí thành thắp hương và phẩm thứ cúng nhịn nhường ; ngữa trông ơn Phật tự bi gia hộ. Thành trọng tâm phụng thỉnh đức tiếp dẫn đạo sư Phật A Di Đà trường đoản cú bi phóng quang quẻ tiếp độ: Hôm ni chánh thỉnh hương linh : . . . (Cha, mẹ, chụ, cô, dì, ...) Pháp danh : . . . (nếu có) Sanh ngày . . . tháng . . . năm . . Hưởng tbọn họ : . . . . (mấy) tuổi,Tạ cụ ngày . . mon . . năm . . . Thỉnh lần thứ nhất, nguyện hươnglinch lên ngồi linh đài để nghe gớm kệ cùng bé cháu chân tình cúng dường. Đồng hòa: Hương linh nghe triệu thỉnh, hương thơm linch nghe triệu thỉnh, xin nguyện mang đến đến.

Chủ lễ: Thành tâm phụng thỉnh đức đại từ bỏ đại bi Bồ tát Quán Thế Âm, từ bỏ bi pchờ quang tiếp độ: Hôm ni chánh thỉnh hương linc : . . . . Pháp danh : . . . . Sanh ngày . . tháng . .năm Hưởng tbọn họ : . . . . . (Mấy) tuổi. Tạ cố gắng ngày . . tháng. . năm . . Thỉnh lần máy nhị, nguyện mùi hương linch lên ngồi linch đài để nghe tởm kệ cùng tbọn họ nhấn phđộ ẩm đồ vật vì bé cháu cúng nhịn nhường. Đồng hòa: Hương linc nghe triệu thỉnh, hương thơm linh nghe triệu thỉnh, xin nguyện đến mang lại.

Chủ lễ: Thành trung ương phụng thỉnh đức Bồ tát Địa Tạng Vương đang sẽ hóa độ trên chình họa giới U minc, trường đoản cú bi phóng quang tiếp độ: Hôm nay chánh thỉnh hương thơm linch : . . . Pháp danh : . ..Sanh ngày : . . mon . . năm . . Hưởng tchúng ta : . . . . (Mấy)tuổi, Tạ vậy ngày : . . tháng . . năm . Thỉnh lần sản phẩm tía, nguyện mùi hương linc lên ngồi linc đài để nghe gớm kệ, được con cháu cúng dường, sớm chấm dứt trừ nghiệp cphía với sanh về cảnh giới tĩnh thổ của đứcPhật A Di Đà. Đồng hòa:

Ba lần phụng thỉnh mùi hương linc về, Tbọn họ nhận cúng dường, tởm kệ nghe, Thấu rõ kệ kinh, mong giải bay, Oai lực Tam bảo đang chứng tri. Nam mô chứng minh sư Bồ tát Ma ha tát.(3 lần)

Chủ lễ: Dâng trà Đồng hòa: Lạy nhị lạy. Đồng hòa: Cùng quỳ.

Chủ lễ xướng điệp (ví như có) : Âm, dương không hai lý, Sanh, tử gồm hai tuyến đường, Nay gồm Điệp văn đọc, Trước hương linc cúng nhường nhịn.

Điệp rằng: Lập bọn vô cùng độ: Nay tuyên ổn gọi điệp : . . . (Tiến điệp tốt Thỉnh điệp)tiến cúng hương linh: . . . . ., Pháp danh : . . . . Nguyên quán buôn bản . . ., xã: . . ., thị trấn . . ., thức giấc . . , thị trấn . . ., nước VN. Hiện đã ngụ cư trên nước Hoa Kỳ, (Có thể là Pháp, Anh, Ý, Đức, Gia Nã Đại, Úc Đại Lợi, . . .), tè bang . . ., thành thị . . . gia cư lập bầy phụng Phật, thắp hương, tụng kinh cầu siêu nhân anh hùng ngày húy nhật (Chung thất, năm mươi ngày, gần kề năm, xả tang, . . .; kiếm tìm chữ đúng ý để đưa vào mấy chnóng chnóng trước đó). Hiếu tử . . .(Con trai trưởng, đàn ông, con dâu, phụ nữ, con rễ, cháu nội, cháungoại, . .. . . . . . theo sản phẩm công nghệ từ như đây nhằm liệt kê vào mang đến đúng)với cùng cục bộ hiếu quyến con cháu, trai gái, nội ngoại, bự nhỏ dại vân vân. Đồng kính thiết lễ gồm: mùi hương trái cây phđộ ẩm, cổ bàn, trầm tsoát tkhô giòn đạm, kính cẩn cúng dường: Phụng do truy nã tiến : . . . . . . (Tên các bậc to hơn hương linh đang được cúng, điền vào đây, các hay không nhiều tùy theo) Phụng bởi chánh cúng : . . . . . (Tên hương linh được cúng thỏa thuận, điền vào chỗ này. Chỉ có một vị thỏa thuận nhưng mà thôi). Phụng vì chưng phối hận tiến : . . . . . . (Tênnhững hương linch được mời về thuộc dự, hay những đứng thảng hàng cùng lứa với hương linch cúng xác định, hoặc vai vế bé dại rộng, điền vào đây, nhiều haykhông nhiều tùy duyên).

Hởi ôi ! Sống gởi thác về, già tuyệt ttốt không người nào thoát ra khỏi số mạng. Ttránh cao đất dày, lên hoặc xuống khó khăn rõ biết được phía phương. Muốn nắn cầu về trực tiếp tây phương, Phải nương thuyền trường đoản cú tế độ. Hôm nay ngày húy nhật, cung thỉnh chỏng Tăng lập đàn pháp sự.

Phúng tụng: Kinh văn Pháp bảo Đại vượt, niệm thần chụ vãng sinh tịnh thổ. Nhờ ơn lành nầy, cầu về tây pmùi hương. Lại nữa, nương vào thiện lợi rõ mặt đường sanh tử, thoát khỏi cha con đường dữ; vì công đức nghe kệ kính Pháp bảo bệnh được niết bàn, vượt lên chín phđộ ẩm.

Cầu xin hương thơm linc hoan tin vui tbọn họ dấn. Nay tổng thể hiếu quyến cúi xin chấm dứt tuyên ổn điệp. Âm, dương đứt quãng song phương, Nương dựa vào sứ đọng trả dẫn đường U minch. Tiếp dấn trả lời hương linch, Minh trung thâu chấp, hiếu tình cúng dưng.

Vâng theo lời chỉ giáo của Hòa thượng : . . (Ghi Pháp trường đoản cú của Hòa thượng, Thượng tọa hay Đại Đức vào đây).

See more: Uống Nước Dừa Mỗi Ngày Có Tác Dụng Gì, 8 Lợi Ích Tuyệt Vời Của Nước Dừa Đối Với Sức Khỏe

Chủ lễ: Cúng tsoát. Đồng hòa: Lạy nhì lạy. Đồng hòa: Tất cả cùng quỳ.

Đồng tụng cúng dường: Nam mô Đa Bảo Nlỗi Lai, Nam mô Bảo Thắng Nlỗi Lai, Nam mô Diệu Sắc Thân Nhỏng Lai, Nam mô Quảng Bác Thân Nhỏng Lai, Nam tế bào Ly Bố Úy Như Lai, Nam tế bào Cam Lộ Vương Như Lai, Nam tế bào A Di Đà Nhỏng Lai. Nam mô tác phạ đát tha nga đá, phạ lô dĩ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 tốt 7 lần) Nam mô tô rô bà domain authority, đát tha nga nhiều da, đát điệt tha. Án, tô rxe hơi rô, chén bát ra tô rô chén ra đánh rô, ta bà ha. (3 lần) Án, nga nga nẵng, tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

Đồng tụng : Con ni, xin cúng vị cam lồ, Tam bảo tự bi hội chứng giám đến, Xin nguyện mùi hương linc được no ấm, Tây phương rất lạc hướng theo về. Nam mô phổ cúng dường Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

Chủ lễ: Cúng tthẩm tra. Đồng hòa: Lạy nhì lạy.

Đồng tụng : Quy mạng lễ A Di Đà Phật, Tại pmùi hương tây thế giới lành mạnh, Con ni xin phát nguyện vãng sanh, Cúi xin đức tự bi tiếp độ : Nam tế bào Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. (30 lần) Nam tế bào Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần) Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần) Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lần) Nam tế bào Tkhô nóng Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)

Đồng tụng : Ba đời mười phương Phật, A Di Đà hàng đầu, Chín phđộ ẩm độ bọn chúng sinh, Oai đức ko khốn cùng, Con nay do hương thơm linc, Sám ăn năn bố nghiệp tội, Phàm được bao phước thiện tại, Chí trọng điểm nguyện hồi hướng, Nguyện cùng fan niệm Phật, Vãng sinh nước Cực Lạc, Thấy ngộ pháp tánh, Phát trung tâm đại bồ đề, Đoạn vô hạn pnhân từ óc, Tu vô lượng pháp môn, Thệ nguyện độ bọn chúng sinh, Đều trọn thành Phật đạo. Hư không có thể tận, Nguyện của nhỏ ko cùng, loại lãng mạn, vô tình, Đều được thành Chánh giác.

Đồng tụng: Tâm kinh Bát nhã tía la mật đa (Bản dịch của Hòa thượng Thích Trí Quang) Quán Tự Tại Bồ Tát, Lúc thực hành Bát nhã ba la mật nhiều chuyên sâu, thì soi thấy năm uẩn rất nhiều không, thừa đều khổ ách.Xá Lợi Tử ! Sắc chẳng khác không, ko chẳng khác dung nhan ; nhan sắc Tức là ko, ko Có nghĩa là sắc; tchúng ta tưởng hành thức cũng phần đông điều này. XáLợi Tử ! Không ấy của các pháp, ko sinh không diệt, không bẩn khôngkhông bẩn, ko thêm ko sút ; nên trong không, ko dung nhan tbọn họ tưởng hành thức ; không nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý ; ko nhan sắc tkhô giòn mùi hương vịxúc pháp; không nhãn giới cho đến ý thức giới ; không vô minch và sự khử tận của vô minc, cho đến ko lão tử cùng sự khử tận của lão tử,ko khổ tập diệt đạo ; ko trí ko được vày không được gì cả. Bồ Tát y theo Bát nhã cha la mật yêu cầu trọng điểm không vướng mắc, ko vướng mắc đề xuất ko lo âu, vô cùng thoát mộng tưởng điên hòn đảo, cứu vãn cánh niếtbàn. Chư Phật cả tía thời hạn y theo Bát nhã ba la mật đề nghị được Vô thượng Bồ đề. Do đó cần hiểu rõ Bát nhã ba la mật là bài xích chú vô cùng tuyệt diệu : bài bác chú khôn xiết sáng sủa chói, bài chú tối thượng, bài crúc xuất xắc bậc nhưng mà đồng bậc, trừ được hết thảy khổ não, cứng cáp thật, không hỏng ngụy. Nêntôi nói chú Bát nhã cha la mật. Ngài ngay tắp lự nói chụ ấy: “Yết đế yết đế,ba la yết đế, ba la tăng yết đế, người tình đề, tát bà ha.” (3 lần)

Đồng tụng: Vãng sanh tịnh thổ thần chụ (Đến đây đốt Điệp văn cúng hương thơm linh) Nam mô a di đà bà dạ, đá tha dà nhiều dạ, đá địa dạ tha. A di rị đô bà tì, A di rị đá, tất đam bà tỳ, A di rị đá, tì ca lan đế, A di rị đá, tì ca lan đá, Dà di nị, dà dà mãng cầu. Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần)

Chủ lễ: Hiếu quyến tình thực lạy tạ hương thơm linh Đồng hòa: Bốn lạy.

Đồng tụng: Nguyện sanh Cực Lạc cảnh phương thơm tây, Chín phđộ ẩm hoa sen là bố mẹ, Hoa nở thấy Phật triệu chứng vô sanh, Bồ tát bất thoái là đồng chí.

Chủ lễ sám: Bỏ chơn trọng tâm, theo nai lưng cảnh là nguim nhân buồn bã, Trsống về Giác ngộ là mắt thấy Nhỏng Lai, Vì hương thơm linh nghiệp cphía vẫn còn đấy dầy, Bây tiếng trsinh sống về quy y Tam Bảo được hoa knhì thấy Phật. Đại chúng đồng niệm, tiếp dẫn hương linc cực kỳ sinh Lạc quốc. Đại bọn chúng đồng hòa: Nam tế bào A Di Đà Phật.

NGHI THỨC CÚNG VONG (Nghi lắp thêm 2) GỒM CÓ : • Hương linc lễ Phật (gia nhà lạy thế) • Thỉnh mùi hương linh • Thỉnh Đức Quán Thế Âm Tiếp Dẫn… • Thỉnh Đức A Di Đà Tiếp Dẫn… • Thỉnh Đức Địa Tạng Tiếp Dẫn… • Xướng và gọi Điệp (ví như có) • Cúng Cơm với Nước • Niệm Phật • Sám Di Đà • Tiễn gửi mùi hương linh • Phục Nguyện DÙNG ĐỂ : Cúng những hương thơm linh, như hương thơm linh Ông, Bà, Cha, Mẹ, v.v... Cúng trong nhà tốt ở cvào hùa cũng rất được. NGHI THỨC CÚNG VONG (Đồ cúng chỉnh tề, tang công ty quỳ gối, thắp hương ngang trán, vái tên họ tín đồ bị tiêu diệt, gặm hương thơm chấm dứt, công ty lễ xướng) HƯƠNG LINH LỄ PHẬT Tây Phương thơm tiếp độ mùi hương hồn. (1 tiếng chuông, chúng đồng niệm) Nam Mô A Di Đà Phật. (1 giờ chuông, chủ lễ xướng tiếp) Vong tựu Phật chi phí, đảnh lễ tam (1 giờ chuông, bọn chúng hòa:) bái. (3 giờ đồng hồ chuông, ngóng tang nhà lạy vắt cho hương linc dứt, hữu ban tiếp: ) Hồ quỳ. (cố kỉnh 3 cây mùi hương, công ty lễ cử tán: ) THỈNH HƯƠNG LINH Crộng ngôn thần lực dẫn hương linh Từ chốn U Minc về Dương Thế An tọa linc mặt đường nhằm nghe khiếp Tang môn hiếu tử linh đình cúng dưng... Chủ lễ bái: Hương hoa thỉnh, (1 giờ đồng hồ chuông) Chúng hòa: Hương hoa triệu thỉnh. THỈNH ĐỨC QUÁN ÂM TIẾP DẪN... Chủ lễ thỉnh: Nhất trung khu phụng thỉnh: Đức Quán Âm tu hành nhiều kiếp Với lời nguyền thiết tha độ sinh Khắp muôn vị trí cầu nguyện chí thành Ngài ứng hiện nay muôn hình tế độ. (1 t. Chuông) Cung vi, Nam tế bào Đại Từ Đại Bi Tầm Thinch Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, tay ráng nhành liễu, pđợi hào quang đãng tiếp dẫn hương thơm linc, (tên họ: ..., Pháp danh: ..., sinch ngày: ..., chết ngày: ..., tại: ...) từ bây giờ là Lễ ... (Tchúng ta Tang, Tđọng Cửu, Bách Nhật, Tiểu Tường, Đại Tường...), mùi thơm ngạt ngào, cung thỉnh hương thơm linh (lần I), trở về mái ấm gia đình, lễ Phật nghe Kinc. . Chủ lễ tiếp: Hương hoa thỉnh. (1 tiếng chuông) Chúng hòa: Hương hoa triệu thỉnh. (1 giờ chuông). Hữu Ban: Duy nguyện: Hồn về Dương Thế Phách sinh sống địa điểm nao? Mau mau thức giấc ngộ Vượt thoát trần lao. Hương hoa thỉnh, (1 giờ chuông) Chúng hòa: Hương hoa triệu thỉnh. (1 tiếng chuông) THỈNH ĐỨC DI ĐÀ TIẾP DẪN... Chủ lễ thỉnh: Nhất trung tâm phụng thỉnh: Sông mê rào rạt sóng tình Biển nhức lênh nhẵn lệ mình khóc than Muốn mau thoát ra khỏi trần thế Hãy cần niệm Phật đánh tan khổ nàn. Cung vi: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, tay bưng kyên ổn đài, tiếp dẫn mùi hương linch (thương hiệu họ: ..., Pháp danh: ..., sinh ngày: ..., bị tiêu diệt ngày: ..., tại:...), từ bây giờ là Lễ..., hương thơm ngào ngạt, cung thỉnh mùi hương linc, (lần II), quay lại gia đình, lễ Phật nghe Kinch. Chủ lễ tiếp: Hương hoa thỉnh, (1 tiếng chuông) Chúng hòa: Hương hoa triệu thỉnh. (1 tiếng chuông). Tả Ban: Duy Nguyện: Thân cử bước thênh thang Tâm từ trên thanh nhàn Tới lui ko vướng mắc Vượt bay chình họa trần gian. Hương hoa thỉnh, (1 tiếng chuông) Chúng hòa: Hương hoa triệu thỉnh. (1 giờ chuông) THỈNH ĐỨC ĐỊA TẠNG TIẾP DẪN… Chủ lễ thỉnh: Nhất trung tâm phụng thỉnh: U Minh, chấm dứt không còn ngục tù hình Dương gian, độ thoát bọn chúng sinh không thể. Bồ Đề nguyện to vuông tròn Chứng nên Phật trái không thể tử, sanh. Cung vi: Nam Mô U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, tay vắt tích trượng, pđợi hào quang tiếp độ hương thơm linch (Tên họ: …, Pháp danh: …, sinh ngày: …, bị tiêu diệt ngày: …, tại: …), lúc này là Lễ…, mùi thơm ngào ngạt, cung thỉnh hương linc (lần III), trở lại gia đình, lễ Phật nghe Kinc. Chủ lễ tiếp: Hương hoa thỉnh, (1 giờ chuông) Chúng hòa: Hương hoa triệu thỉnh. (1 tiếng chuông) Hữu Ban: Duy nguyện: Được nương nhờ vào oai nghiêm thần chư Phật Nay về phía trên thính Pháp vnạp năng lượng Kinch Hồn thiêng trúc tận hưởng linc đình Nén hương, chén ăn cơm nước, ân (thâm) tình cúng dưng. Hữu Ban tiếp: Hương hoa thỉnh, (1 tiếng chuông) Chúng hòa: Hương hoa triệu thỉnh. (1 giờ chuông) Đại chúng đồng tụng: Ba lần cung thỉnh Hương linc đang về Hồn thiêng an tọa linch sàn Tang môn hiếu tử thiết lũ kính dưng. Tả Ban: Tang nhà lễ nhị Chúng hòa: bái. (2 giờ chuông) Hữu ban tiếp: Hồ quỳ. XƯỚNG VÀ ĐỌC ĐIỆP (trường hợp có) Chủ lễ xướng: Âm dương đồng nhứt lý Sanh tử phân chia song đường Điệp tang họp thời dọc Cầu clỗi Phật chứng tỏ. (1 giờ đồng hồ chuông) (Đọc điệp kết thúc, cúng cơm. Tang công ty gắp thức nạp năng lượng, mỗi đồ vật một ít, nhằm vào dĩa cơm sống lưng, gác ngang song đũa, lẹo tay vái cúng) CÚNG CƠM VÀ NƯỚC Đồng tụng: Nam Mô Đa Bảo Nhỏng Lai Nam Mô Bảo Thắng Nhỏng Lai Nam Mô Diệu Sắc Thân Nhỏng Lai Nam Mô Quảng Bát Thân Nhỏng Lai Nam Mô Ly Bố Úy Như Lai Nam Mô Cam Lồ Vương Nhỏng Lai Nam Mô A Di Đà Nlỗi Lai. (3 lần, 1 tiếng chuông) Nam Mô tát phạ đát tha, nga nhiều phạ lồ chỉ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần, 1 giờ chuông) Hôm ni, dâng cúng cơm nầy Sắc, hương, mỹ, vị phát triển thành đầy hư không Thành trung ương khẩn thiết ngưỡng mong Hương linh nạp thọ, tấc lòng ghi nhớ tmùi hương. Mỹ Tkhô giòn trai Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần, 1 tiếng chuông) Chủ lễ xướng: Hiến tthẩm tra, (rót tthẩm tra cúng, lần trang bị nhứt) Hữu Ban tiếp: Cúc cung lễ nhị Chúng hòa: bái. (2 tiếng đồng hồ chuông) Tả Ban: Hồ Quỳ. (1 giờ đồng hồ chuông, đồng tụng: ) Nam mô tô rô bà domain authority, đát tha nga đa domain authority, đát điệt tha. Án, tô rô tô rô, chén bát ra tô rô, chén bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần, 1 giờ đồng hồ chuông). Hữu Ban xướng: Ruột se thắt, âm dương xa bí quyết Ngậm ngùi nắm, hồn vía về đâu!? Chủ lễ xướng: Hiến tkiểm tra, (rót nước cúng lần sản phẩm công nghệ nhì) Tả Ban tiếp: Cúc cung lễ nhị Chúng hòa: bái.

See more: Hiểm Họa Từ Súng Hoa Cải - Nhập Viện Vì Tự Chế Đạn Súng Hoa Cải

(2 giờ chuông, đồng tụng) Nam Mô Cam Lồ Vương Bồ Tát. (3 lần, 1 giờ đồng hồ chuông) Hữu Ban xướng: Cam lồ một giọt rất linh Tiêu trừ đói khát triền miên Mật ngôn mầu nhiệm, hồn thiêng an lành. Chủ lễ xướng: Hiến trà soát, (rót tthẩm tra cúng, lần vật dụng ba) Tả Ban tiếp: Cúc cung lễ nhị Chúng hòa: bái. (2 tiếng đồng hồ chuông) Hữu Ban: Hồ Quỳ. (1 giờ đồng hồ chuông, đồng tụng) Án, nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần,1 giờ chuông) Hữu ban xướng: Hồn sắp đến bay cõi tục Chốn U Minch mờ hiện Âm dương phân tách song lối Bát hương thơm, đôi nến sát tàn Cúi xin chư Phật dẫn đàng hồn đi. (1 giờ đồng hồ chuông, đồng niệm) NIỆM PHẬT A Di Đà Phật thân sắc vàng, Tướng xuất sắc bùng cháy rực rỡ, hào quang sáng sủa ngời, Mày trắng lan, Tu Di uyển đưa, Mắt vào nngay gần, tư biển lung linh, Ánh hào quang đãng hóa rất nhiều Phật, Vô số Bồ Tát hiện tại ngơi nghỉ vào, Bốn mươi tám nguyện độ chúng sinh, Chín phẩm sen xoàn lên giải thoát, Qui mạng lễ A Di Đà Phật, Ở pmùi hương Tây thế giới an lành Con ni xin phạt nguyện vãng sanh, Cúi xin Đức Từ Bi nhà hiếp tbọn họ. (1 giờ đồng hồ chuông) Nam Mô Tây Phương thơm Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. (mỗi câu 3 lần, 1 tiếng chuông) Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Tkhô giòn Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (lúc đang tụng crúc Vãng Sanh, giả dụ tất cả sớ đề nghị đốt) 9. CHÚ VÃNG SANH TỊNH ĐỘNam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa địa dạ tha, a di rị đô, bà tỳ, a di rị đa, vớ đam bà tỳ, a di rị đa, tỳ ca lan đế, a di rị đa, tỳca lan nhiều, dà di nị, dà dà mãng cầu, chỉ ca ca lệ, ta bà ha. (3 lần, 1 tiếngchuông) TIỄN ĐƯA HƯƠNG LINH Chỉ công ty lễ xướng: Hồn về Cực Lạc Tây Phương Ngát gương sen nsinh hoạt, hào quang sáng sủa ngời Chắp tay, vĩnh biệt cõi đời Quán Âm, Thế Chí đón mời hồn đi. (Chủ lễ tiếp:) PHỤC NGUYỆN Hồn rất vị trí cõi Tịnh Nghiệp hoàn thành vùng è cổ ai Hoa sen chín phẩm vừa knhì Phật bèn thọ ký kết đến tức thì nhứt thừa Cầu xin clỗi Phật tiếp đưa Hồn về Cực Lạc say sưa Pháp mầu Nguyện cho hương thơm linch... Sớm về cõi Phật Hưởng cảnh tkhô giòn bình Pháp giới chúng sinh Trọn thành Phật quả. (1 giờ chuông, đại chúng đồng niệm:) Nam Mô A Di Đà Phật. Hữu Ban xướng: Tang Chủ tựu vị lễ tđọng, Chúng hòa: bái. (4 giờ chuông, tang công ty lạy 4 lạy, lui ra).