NGUYỄN ÁI QUỐC RỜI XIÊM ĐI TRUNG QUỐC VÀO THỜI GIAN NÀO?

Cùng Top lời giải trả lời chính xác nhất cho câu hỏi trắc nghiệm: “Nguyễn Ái Quốc rời Xiêm đi Trung Quốc vào thời gian nào?” kết hợp với những kiến thức mở rộng về Nguyễn Ái Quốc là tài liệu hay dành cho các bạn học sinh trong quá trình luyện tập trắc nghiệm.

Bạn đang xem: Nguyễn ái quốc rời xiêm đi trung quốc vào thời gian nào?

Trắc nghiệm: Nguyễn Ái Quốc rời Xiêm đi Trung Quốc vào thời gian nào?

C. Tháng 11 năm 1929

D. Tháng 11 năm 1930

Trả lời

Đáp án đúng C. Tháng 11 năm 1929.

Nguyễn Ái Quốc rời Xiêm đi Trung Quốc vào tháng 11 năm 1929.

Kiến thức mở rộng về Nguyễn Ái Quốc.

1. Tiểu sử của Nguyễn Ái Quốc

- Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, lớn lên ở một địa phương có truyền thống anh dũng chống giặc ngoại xâm. Sống trong hoàn cảnh đất nước chìm dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, thời niên thiếu và thanh niên của mình, Hồ Chí Minh đã chứng kiến nỗi khổ cực của đồng bào và những phong trào đấu tranh chống thực dân, Hồ Chí Minh sớm có chí đuổi thực dân, giành độc lập cho đất nước, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.

2. Nguyễn Ái Quốc khi ở Xiêm

- Sống và hoạt động xa đất nước hàng vạn dặm, nhưng Nguyễn Ái Quốc luôn nghĩ về Tổ quốc, muốn nhanh chóng trở về với đồng bào còn đang bị áp bức, đọa đày. Sau khi được tiếp xúc với bản Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa, Nguyễn Ái Quốc tìm thấy con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam. Người đã từng bước chuẩn bị về mọi mặt cho công cuộc giải phóng dân tộc.

- Tháng 7-1928, Nguyễn Ái Quốc tới Xiêm hoạt động, với mục đích "đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, đưa họ ra đấu tranh giành tự do độc lập"

- Thái Lan là nơi có nhiều Việt kiều sinh sống, phần đông là nông dân, thợ thủ công và những người buôn bán nhỏ. Cho tới cuối những năm 20 của thế kỷ XX, Việt kiều ở Thái Lan có khoảng 5 vạn người. Họ sống quần tụ thành làng xóm ở vùng Đông Bắc Thái Lan. Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc đã cử Hồ Tùng Mậu sang gây dựng cơ sở ở Thái Lan, thành lập Chi bộ thanh niên đầu tiên ở PhiChịt, sau đó phát triển ra ở Nakhôn, Uđon, Sakhôn,...

*
Nguyễn Ái Quốc rời Xiêm đi Trung Quốc vào thời gian nào?" width="675">

- Trong thời gian hoạt động ở Thái Lan, Nguyễn Ái Quốc đã tích cực tuyên truyền, vận động, gây dựng cơ sở cách mạng và gây ảnh hưởng về trong nước. Tại đây, Người đã mở các lớp huấn luyện ngắn hạn cho các hội viên chi bộ Việt Nam Cách mạng Thanh niên; chọn dịch một số sách sang tiếng Việt; chỉ đạo xuất bản báo để tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ tinh thần yêu nước của Việt kiều; chỉ đạo mở trường dạy học cho con em Việt kiều, v.v..

- Trong thời gian hơn 1 năm sống và hoạt động ở Thái Lan (7-1928 đến 11-1929), Nguyễn Ái Quốc đã tiến hành những hoạt động tuyên truyền cơ bản sau:

- Một là, Vận động Việt kiều vào các tổ chức

- Đến cuối năm 1927, đầu năm 1928, tổ chức Việt Nam Cách mạng Thanh niên được mở rộng, ngoài Chi bộ Phichịt ra, còn có thêm các chi bộ ở Uđon Thani, Sacôn Nakhon, Nakhôn Phanom. Ba chi bộ ở miền Đông Bắc nước Thái này được tổ chức thành Tỉnh bộ Uđon. Nhờ vậy, mà tổ chức Việt kiều ở Thái được lãnh đạo chặt chẽ, hoạt động có nề nếp, tích cực hơn. Đóng vai trò như trạm trung chuyển giữa Quảng Châu (Trung Quốc) về trong nước.

- Dưới sự lãnh đạo của các chi bộ Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Việt kiều ở Xiêm được tổ chức theo hai hình thức chủ yếu đó là Hội Hợp tác và Hội Thân ái.

Xem thêm: Diễn Viên Yến Vy Bán Dâm 700, Yến Vy Yêu Đời Trở Lại Sau 11 Năm Sang Mỹ

- Hội Hợp tác là một tổ chức trung kiên của kiều bào, đồng thời là một tổ chức dự bị của Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Hội kết nạp những thanh niên yêu nước có chí hướng cách mạng từ trong nước mới ra. Hội Hợp tác chuyên làm kinh tế, tổ chức lao động làm ăn tập thể để sinh sống và học tập. Những thanh niên có nhận thức chính trị khá thì được đưa vào tổ chức Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Khi có điều kiện thì lần lượt đưa sang Quảng Châu dự lớp huấn luyện chính trị hoặc phái về trong nước hoạt động.

- Hội Thân ái, là một tổ chức quần chúng rộng rãi của Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Hội được thành lập nhằm mục đích: “Đoàn kết giữa Việt kiều với nhau và đoàn kết giữa người Việt với người Thái; nhắc nhở kiều bào yêu Tổ quốc và giúp kiều bào học chữ quốc ngữ”. Hội Thân ái là một tổ chức có tính chất mặt trận. Các hội viên luôn tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng, tích cực hoạt động cho Hội.

- Ngoài hai tổ chức trên, ở các địa phương còn có Hội Phụ nữ, Hội Thiếu niên. Chỗ nào có trường học là các em học sinh được tổ chức vào Hội Thiếu niên, để rèn luyện các em thói quen sinh hoạt tập thể, nếp sống ngăn nắp; tự quản lý sinh hoạt và học tập của mình.

3. Nguyễn Ái Quốc khi ở Trung Quốc

- Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu.

- Tháng 6 – 1925, thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên với nồng cốt là tổ chức Cộng Sản đoàn.

- Mở lớp huấn luyện chính trị, đào tạo cán bộ.

- Năm 1925, xuất bản báo Thanh niên là cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

- Năm 1927, xuất bản tác phẩm Đường Kách mệnh.

- Năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực hiện chủ trương “vô sản hóa”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *