Hướng dẫn chơi nước thục nên chiêu mộ tướng nào, các đội hình đề xuất nước thục

khi thành công ty bắt buộc đạt quý phái 75 trở lên, hệ thống game Ngọa Long đã tự động hóa mở Tháp Thí Luyện.

You watching: Hướng dẫn chơi nước thục nên chiêu mộ tướng nào, các đội hình đề xuất nước thục

*

Khi vào Tháp Thí Luyện, những thành công ty bắt đầu lựa chọn tầng nhằm vượt.

1: Tháp. 2: Số tầng vẫn vượt.

See more: Các Bài Hát Của Soobin Hoàng Sơn, Những Bài Hát Hay Nhất Của Soobin Hoàng SơnSee more: Câu 5(Nb) Đặc Điểm Nào Sau Đây Không Phải Của Chất Khí, Bài Tập Trung Bình Bài Bài 28 : Cấu Tạo Chất

3: Số Thí Luyện Lệnh còn sót lại (các lần thừa trải đời 3 Thí Luyện Lệnh, có thể kiếm Thí Luyện Lệnh bằng cách tiến công Quân Đoàn trong số Phó Bản). 4: Trận Pháp của tầng sắp tới vượt: những thành công ty buộc phải tìm hiểu thêm trước rồi sắp xếp đội hình chế ngự để vượt tháp một cách tiện lợi độc nhất vô nhị.

*

Đây là list cục bộ các võ tướng mạo nhận được từ Tháp Thí Luyện nước Thục.

Số tầng Tướng Kỹ năng Chức Hồn tướng Thuộc tính Giá trị lớn mạnh (sau những lần gửi sinh) Chỉ huy Võ Trí Chỉ huy Võ Trí
5 Trần Đăng Nhục Mạ Mưu thần 100 79 65 80 1.8 2 2.5
10 Trương Nghị Ám Sát Thống lĩnh 400 76 73 75 2.2 2.8 1.8
10 Vương Doãn Li Gián Kỵ binh 1.000 64 57 89 2.2 1.8 2.5
15 Y Tịch Khích Lệ Mưu thần 1.500 56 44 73 2.3 1.9 1.8
15 Vương Dị Trị Liệu Mưu thần 2.000 56 54 82 2 1.9 2.3
20 Triệu Quảng Tật Xung Hùng sư 3.000 78 81 53 2.8 2.2 1.8
20 Phan Phượng Tự Hủy Cnóng quân 5.000 69 82 50 1.7 2.2 1.8
25 Trương Tú Thỏng Kích Chiến tướng 7.500 82 72 62 2.8 2.3 2
30 Tưỡng Uyễn Cổn định Thạch Quân sư 9.000 83 68 90 2.4 2.2 3
33 Hoàng Nguyệt Anh Ám Tế Quân sư 11.500 60 41 94 2 2 2.5
38 Khương thơm Duy Ngự Giáp Quân sư 13.000 85 89 92 2.8 1.9 2.6
43 Mã Tốc Hống Viêm Trí tướng 15.000 64 65 89 1.5 1.7 3
48 Sa Ma Kha Cuồng Bạo Hùng sư 18.000 80 89 55 2 2.6 1.8
53 Mã Vnạp năng lượng Lộc Phi Xạ Chiến tướng 22.000 80 91 59 2.4 2.2 2.3
58 Trương Phi Nộ Sát Tiên phong 28.000 83 98 45 2.3 3 1.6
58 Hoa Đà Cam Vũ Trí tướng 35.000 65 55 75 1.5 1.8 2
63 Bàng Thống Tử Điện Quân sư 48.000 80 45 98 2.1 1.9 2.9
68 Triệu Vân Đan Kỵ Tiên phong 60.000 88 96 78 2.3 2.6 1.8
73 Mã Siêu Phá Quân Hùng sư 80.000 91 97 56 2.4 2.6 1.8
78 Quan Vũ Yến Nguyệt Hùng sư 100.000 93 97 77 2.2 2.7 2.1
83 Gia Cát Lượng Đông Phong Quân sư 1đôi mươi.000 92 53 100 2.9 2 3