Quy định mức lương tối thiểu vùng 2016

(BCTC) Cđọng qua mỗi năm là họ tất cả mỗi nấc lương tối tphát âm vùng khác nhau, Năm 2020 theo nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 1một năm 2019 nguyên lý nút lương về tối thiểu vùng áp dụng từ thời điểm ngày 01 mon 01 năm 20đôi mươi. Để giúp anh người mẹ tra cứu nấc lương tối tđọc vùng BCTC thống kê lại lại mức lương buổi tối tphát âm vùng qua những năm Tính từ lúc năm 2011cho đến năm 20trăng tròn.

You watching: Quy định mức lương tối thiểu vùng 2016

*

I. Năm 20trăng tròn : Căn cứ đọng vào Nghị định số 90/2019/NĐ-CP. ngày 15 tháng 11 năm 2019.

Mức lương tối tgọi vùng giành riêng cho Vùng I: 4.4trăng tròn.000 đồng/tháng

Mức lương buổi tối thiểu vùng dành cho Vùng II: 3.9trăng tròn.000 đồng/tháng

Mức lương về tối thiểu vùng giành riêng cho Vùng III: 3.430.000 đồng/tháng

Mức lương tối tgọi vùng giành riêng cho Vùng IV: 3.070.000 đồng/tháng

II. Năm 2019: Cnạp năng lượng cđọng vào Nghị Định số 157/2018/NĐ-CPhường ngày 16 tháng 1một năm 2018

Mức lương buổi tối thiểu vùng giành riêng cho Vùng I: 4.180.000 đồng/tháng

Mức lương về tối tphát âm vùng dành riêng cho Vùng II: 3.710.000 đồng/tháng

Mức lương về tối thiểu vùng giành riêng cho Vùng III: 3.250.000 đồng/tháng

Mức lương về tối tgọi vùng giành riêng cho Vùng IV: 2.9trăng tròn.000 đồng/tháng

III. Năm 2018: Căn cứ vào Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày thứ 7 tháng 12 năm 2017

Mức lương buổi tối tđọc vùng dành riêng cho Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng

Mức lương buổi tối tđọc vùng giành cho Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng

Mức lương buổi tối tphát âm vùng dành riêng cho Vùng III: 3.090.000 đồng/tháng

Mức lương buổi tối tgọi vùng giành cho Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng

IV. Năm 2017: Cnạp năng lượng cứ đọng vào Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14 mon 1một năm 2016

Mức lương tối tđọc vùng dành riêng cho Vùng I: 3.750.000 đồng/tháng

Mức lương buổi tối tđọc vùng dành cho Vùng II: 3.3đôi mươi.000 đồng/tháng

Mức lương tối thiểu vùng giành cho Vùng III: 2.900.000 đồng/tháng

Mức lương về tối tđọc vùng giành cho Vùng IV: 2.580.000 đồng/tháng

V.

See more: Download Office 2013 Full Không Cần Crack Vĩnh Viễn 32/64BitSee more: 04 Cách Xoá Danh Bạ Iphone 4, Thủ Thuật Xóa Hết Số Liên Hệ Trên Iphone 4

Năm 2016: Căn cđọng vào Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2015

Mức lương buổi tối tđọc vùng dành riêng cho Vùng I: 3.500.000 đồng/tháng

Mức lương về tối tđọc vùng giành riêng cho Vùng II: 3.100.000 đồng/tháng

Mức lương về tối thiểu vùng dành cho Vùng III: 2.700.000 đồng/tháng

Mức lương về tối thiểu vùng giành cho Vùng IV: 2.400.000 đồng/tháng

VI. Năm 2015: Căn uống cứ đọng vào Nghị Định số 103/2014/NĐ-CP.. ngày 11 tháng 1một năm 2014

Mức lương buổi tối tgọi vùng dành riêng cho Vùng I: 3.100.000 đồng/tháng

Mức lương tối tphát âm vùng giành riêng cho Vùng II: 2.750.000 đồng/tháng

Mức lương về tối tgọi vùng dành riêng cho Vùng III: 2.400.000 đồng/tháng

Mức lương buổi tối tphát âm vùng giành riêng cho Vùng IV: 2.150.000 đồng/tháng

VII. Năm 2014: Căn uống cứ đọng vào Nghị định số 182/2013/NĐ-CPhường ngày 14 mon 1một năm 2013

Mức lương tối tphát âm vùng dành riêng cho Vùng I: 2.700.000 đồng/tháng

Mức lương tối tphát âm vùng giành riêng cho Vùng II: 2.400.000 đồng/tháng

Mức lương tối tđọc vùng dành cho Vùng III: 2.100.000 đồng/tháng

Mức lương buổi tối tphát âm vùng giành cho Vùng IV: 1.900.000 đồng/tháng

VIII. Năm 2013: Cnạp năng lượng cđọng vào Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04 mon 1hai năm 2012

Mức lương tối tphát âm vùng dành riêng cho Vùng I: 2.350.000 đồng/tháng

Mức lương về tối tphát âm vùng dành riêng cho Vùng II: 2.100.000 đồng/tháng

Mức lương về tối tgọi vùng dành cho Vùng III: 1.800.000 đồng/tháng

Mức lương buổi tối tđọc vùng dành cho Vùng IV: 1.650.000 đồng/tháng

IX. Năm 2012: Căn cđọng vào Nghị định số 70/2011/NĐ-CPhường ngày 22 mon 08 năm 2011

Mức lương tối thiểu vùng giành riêng cho Vùng I: 2000.000 đồng/tháng

Mức lương buổi tối thiểu vùng dành cho Vùng II: 1.780.000 đồng/tháng

Mức lương tối tphát âm vùng dành riêng cho Vùng III: 1.550.000 đồng/tháng

Mức lương về tối thiểu vùng dành cho Vùng IV: 1.400.000 đồng/tháng

X. Năm 2011: Cnạp năng lượng cứ đọng vào nghị định số 108/2010/NĐ-CPhường ngày 29 tháng 10 năm 2010

Mức lương về tối tphát âm vùng giành riêng cho Vùng I: 1.350.000 đồng/tháng

Mức lương buổi tối tgọi vùng giành riêng cho Vùng II: 1.200.000 đồng/tháng

Mức lương tối tgọi vùng giành riêng cho Vùng III: 1.050.000 đồng/tháng

Mức lương về tối thiểu vùng giành cho Vùng IV: 830.000 đồng/tháng

Lưu ý: Mức lương tối tphát âm vùng áp dụng cho lao động mang tính giản 1-1, những lao động qua huấn luyện thì thêm vào đó tối thiểu 7% nấc lương buổi tối tphát âm vùng nữa. Thành phố TP HCM, Ngày 09 mon 1hai năm 2019