Sharply

Cách diễn tả sự tăng/bớt vào task 1 IELTS - quansulienminh.vn

Quý Khách đang xem: Nghĩa Của Từ Sharply Trong Tiếng Việt
You watching: Sharply

*

*See more: Khắc Phục Lỗi You Need Permission To Perform This Action " Win 10

*

*See more: Bài Ca Nhà Tranh Bị Gió Thu Phá Trang 131 Sgk Ngữ Văn 7 Tập 1

*

phần lớn chúng ta luôn luôn “toát mồ hôi hột” mỗi một khi “chinc chiến” task 1 do chưa luyện tập rất nhiều cách mô tả khác biệt Khi diễn tả tình trạng “tăng”, “giảm” trên biểu thứ, dẫn mang lại giải pháp viết lủng củng với lặp tự. Trong nội dung bài viết này, quansulienminh.vn đã share cùng với bạn một số trong những bí quyết miêu tả khác biệt để tiện lợi vượt “cửa ngõ ải” task 1 nhé!

DECLINE

 a. Sử dụng hễ từ

Động tự không có trạng thái: dropped, went down, declined, decreased, fell,...Bản thân các hễ từ bỏ này chỉ đơn thuần miêu tả nghĩa “giảm”, bọn chúng buộc phải đi thuộc những trạng trường đoản cú nhằm nhấn mạnh vấn đề tinh thần. Các trạng từ bỏ nhưng mà chúng ta nên thực hiện kia là: significantly, steeply, dramatically, substantially, sharply, gradually, slightly, remarkably, considerably, marginally, fractionally, slowly, rapidly, steadily,... Động tự có trạng thái: Các hễ trường đoản cú này cũng sở hữu nghĩa “giảm” dẫu vậy bản thân nó đang khái quát nghĩa nhấn mạnh rộng, bạn không đề xuất thực hiện kèm cùng với các trang từ bỏ chỉ trang thái nữa. Chúng gồm những: collapsed, tumbled, slumped, plummeted, plunged, nose-drived,…

b. Sử dụng danh từ

Ngoài cần sử dụng các hễ từ nhằm diễn đạt, chúng ta cũng có thể thực hiện các danh từ bỏ kèm theo cùng với một trong những tính từ nhằm mô tả một biện pháp đa dạng hơn:

a sharp/ steep fall,…

a gradual fall/ decrease,…

a sudden decrease/ plunge/ slump,…

a marked drop/ decline,…

c. Một số biện pháp biểu đạt khác

– The price sank to new low point

– The price went inkhổng lồ không tính tiền fall

– There was a dip = the price dipped

– The price suffered/ experienced/ saw/ recorded/ witnessed/ show a steep/ sharp decline/decrease/ fall = There was a/an adj + N in the price

– The price fell/ went bachồng to lớn the 2010 level

– The price fell to lớn its lowest level

– The price gradually went down before expreriencing a sharp decline

– There was a slight decline in the price, followed by a sudden drop/ a collapse/ tumble/ plunge…

– There was a marked fall in the price = The price fell markedly (for a short period, etc)

– Sales of book made up a lower proportion

INCREASE

Tương tự điều đó, lúc diễn tả sự tăng lên của bảng biểu vật dụng, chúng ta cũng có thể sử dụng:

a. Sử dụng hễ từ

Verb không tồn tại trạng thái: went up, rose, picked up, grew, increased. Bản thân những cồn từ này chỉ đơn thuần miêu tả nghĩa “tăng”, bắt buộc đi cùng các trạng từ nhằm nhấn mạnh tâm lý. Các trạng trường đoản cú đề nghị thực hiện đó là: exponentially, steadily, rapidly, remarkably, sharply, significantly, dramatically, slightly…Verb bao gồm trạng thái: shot up, soared, surged, leaped, rocketed, accelerated. Các động tự này cũng sở hữu nghĩa “tăng” tuy thế bản thân nó đã tổng quan nghĩa nhấn mạnh vấn đề hơn.

b. Sử dụng danh từ

Danh trường đoản cú đi kèm với một vài tính từ nhằm diễn đạt một cách nhiều mẫu mã hơn:

a sharp/ steady rise,…

a noticeable increase,…

a sharp increase/ growth/ leap,…

an significant rise,…

an upsurge

c. Một số bí quyết diễn đạt

– The price increased/ grew/ went up/ rose rapidly/ shot up

– The price soared/ leaped/ climbed to a new peak

– The price hit a peak/ reached a high/ reached a peak

– The price saw/ recorded/ experienced a high at (Eg. $200)

– The sale saw a noticeable turnaround (Doanh thu nâng cấp tốt)

– A twofold/ threefold increase = doubled/ tripled/ quadrupled (gấp 4 lần)/ quintupled (gấp 5 lần)

– The price climbed/ soared lớn a peak

– Sale rose 5% = a 5% rise was recorded = Sale recorded/ saw a 5% rise

– The price recorded a 10-year high at $200 = hit a peak of $200 over the 10-year period