Auto smart screen on/off pro cho android

Information

Screenshots
You watching: Auto smart screen on/off pro cho android

*
*
*
*
*
*
*
*

Description

Các vận dụng xuất sắc cảm ứng sử dụng auto nhảy / tắt màn hình cùng nhấp lưu ban vào màn hình trang chủ.
See more: Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Kỹ Thuật Y, Phòng Đào Tạo

Smart Screen On Off application is simple utility to automatically On or Off screen using proximity sensor, instead of having to lớn press the power button manually. Smart Screen On Off have sầu a power head floating in a convenient location is also provided khổng lồ quickly turn off the screen.Sometimes difficult to press the power button, or you want lớn preserve sầu the physical power button. Smart Screen On Off application & the power head floating can help you minimize the use of the power button anytime, anywhere."This ứng dụng uses the Device Administrator permission." It is necessary & used only for locking the device when you use feature turn off the screen. You need to enable Administration before it can be used that feature. To uninstall the tiện ích, please open my app & clichồng the "Uninstall" button."This phầm mềm uses Accessibility services." It is necessary and used khổng lồ detect trang chính screen.Function have in Smart applications on/off screen auto:- The sensor will automatically detect, và tự động power on / off screen lớn help you.- You can disable the feature when the screen rotates horizontally.- You can mix separate delays when the screen on / off to avoid accidentally enabled.- Support power to quickly head off the screen.- Support for using the same cover.- Aulớn screen off when put your phone into pocket.- Add feature to fix issue with fingerprint và smart lock.- Improve best performance. Only use a maximum of 5 MB RAM.Màn hình tuyệt vời Mnghỉ ngơi ứng dụng Tắt là phầm mềm đơn giản và dễ dàng để tự động Bật hoặc Tắt màn hình hiển thị sử dụng cảm ứng khoảng cách, ráng vày đề xuất dìm nút ít nguồn thủ công. Màn hình tuyệt vời Bật Tắt gồm một tín đồ đi đầu năng lượng điện nổi ở một vị trí dễ dãi cũng được cung ứng nhằm hối hả tắt màn hình hiển thị.Đôi khi khôn xiết cạnh tranh nhằm bnóng nút nguồn, hoặc bạn có nhu cầu giữ nút ít mối cung cấp đồ lý. Màn hình sáng dạ Msinh sống áp dụng Tắt và tín đồ dẫn đầu năng lượng điện nổi hoàn toàn có thể khiến cho bạn bớt thiểu Việc áp dụng các nút ít nguồn bất cứ thời điểm nào, bất kể nơi nào."Ứng dụng này áp dụng giấy phép Device Administrator." Nó là cần thiết và chỉ được áp dụng để khóa điện thoại cảm ứng khi bạn sử dụng chức năng tắt màn hình hiển thị. Bạn rất cần phải bật Quản trị trước khi nó hoàn toàn có thể được thực hiện nhân kiệt kia. Để gỡ bỏ setup những ứng dụng, hãy mở vận dụng của tôi và nhấp vào nút "Uninstall"."Ứng dụng này áp dụng các các dịch vụ tiếp cận." Nó là cần thiết với thực hiện để vạc hiện nay màn hình hiển thị nhà.Chức năng gồm trong số áp dụng hợp lý trên ô tô / tắt màn hình:- Các cảm ứng đã auto phân phát hiện, cùng năng lượng điện tự động nhảy / tắt màn hình hiển thị sẽ giúp bạn.- quý khách hàng hoàn toàn có thể tắt kỹ năng Lúc màn hình luân phiên ngang.- quý khách có thể cấu hình thiết lập sự chậm trễ riêng khi screen on / off nhằm rời vô tình kích hoạt.- Hỗ trợ sức khỏe nhằm mau lẹ đầu thoát ra khỏi màn hình.- Hỗ trợ cho việc áp dụng trang bìa thuộc.- Tự hễ tắt screen Khi gửi điện thoại vào bên trong túi.- Thêm khả năng để khắc phục sự việc cùng với dấu vân tay và khóa logic.- Cải thiện hiệu suất tốt nhất. Chỉ sử dụng về tối đa là 5 MB RAM.


See more: Phần Mềm Đếm Sóng Elliott - Để Tìm Điểm Đảo Chiều Của Trend Vô Cùng Hiệu Quả

- Improvement while calling.- Change floating inhỏ.- Fix issue change language and double tap off.- Fix issue reported by user.If you have sầu any problems. Please contact lớn me.Thanks for using my phầm mềm.